Coachbegrippen

Macht

Invloed uitoefenen; het vermogen vanuit overwicht anderen de eigen wil op te leggen of hen verleiden te volgen.

Manipulatie

Overwicht krijgen door (bewust) te mikken op iemands waarden en fatsoensnormen, zodat deze zich onzeker en onmachtig gaat voelen.

Mantra

Een zin, woord, gedicht of klank die door hardop of in gedachten steeds te herhalen een haast magisch effect krijgt. Wordt veel gebruikt bij mediteren. Het woord komt uit het Sanskriet en betekent instrument van de geest.

Marshmallow-experiment

In dit experiment werden kleuters getest op hun weerstand tegen de verleiding van de korte termijn of de beloning die in het vooruitzicht is gesteld.

Maslow, Abraham

Maslow ontwikkelde de behoeftenpiramide. Hij ging er van uit dat we verschillende behoeftenniveaus hebben. Pas als aan de eerste fysieke behoeften als eten, drinken en een dak boven het hoofd voldaan is, komt er ruimte voor het volgende niveau de veiligheid en daarna de sociale geborgenheid en de behoefte aan erkenning en waardering. Het hoogste niveau van de piramide is […]

MBTI

Meyers-Briggs Type Indactor is een model om persoonlijke eigenschappen in kaart te brengen op vier verschillende dimensies. Iedereen heeft twee voorkeur dimensies met een dominante.

Medewerkersbetrokkenheid

Ook wel medewerkerstevredenheid genoemd. De mate van betrokkenheid (of tevredenheid) van een medewerker bij het bedrijf bepaalt de mate van voldoening bij het werk. Belangrijke factoren voor betrokkenheid zijn: autonomie en invloed waardering nut van de werkzaamheden persoonlijke en professionele ontwikkeling relaties met collega’s en leidinggevende toekomstperspectief emotioneel betrokken bij het bedrijf Medewerkerstevredenheid lijkt oppervlakkiger, daarbij gaat het meer om de […]

Mediation

Conflictbemiddeling. Door tussenkomst van een onafhankelijke bemiddelaar, de mediator, ruziënde partijen met elkaar in gesprek brengen met als doel het probleem samen op te lossen. Mediation wordt veel toegepast bij echtscheiding, arbeidsconflicten, zakelijke conflicten en burenruzie. Mediation kan een conflict dejuridiseren; de verhoudingen verbeteren en de creativiteit van betrokkenen benutten. Kenmerken mediation: vertrouwelijkheid vrijwilligheid maar niet vrijblijvend commitment, bereidheid het probleem te willen oplossen […]

Mediator

Een onafhankelijke neutrale persoon die bemiddelt bij conflicten tussen personen. Het doel van de mediation is het probleem voor beide partijen zo goed mogelijk op te lossen. Het streven is een win-win resultaat. De mediator zet zich in om de communicatie tussen partijen (weer) op gang te brengen; werkt aan de sfeer waarin partijen naar elkaar kunnen luisteren en  elkaar willen […]

Mediteren

Is de vaardigheid in het oefenen van bewustwording. In plaats van te verzanden in de eigen gedachten en gevoelens, deze bewust en objectief -dus zonder oordelen- waar te nemen. Meditatie kan helpen bij ontspanning van het brein, maar helpen bij fysieke ontspanning.  

Mentale modellen

(gedrags)regels in ons hoofd die het mogelijk maken automatisch te handelen, mentale modellen zijn een barriere voor vernieuwing. Stereotypen zijn Duitsers drinken bier, Amerikanen zijn dik, Nederlanders zijn zuinig

Mentaliseren

Kunnen voelen en denken over je eigen voelen en denken en dat van anderen; het is te ontwikkelen door de eigen gedachten en gevoelens en die van anderen te observeren en de eigen overtuigingen leren te relativeren.

Mentor

Een ervaren persoon die de ontwikkeling van een nieuwkomer op afstand begeleidt.

Metacommunicatie

Praten over de manier en de toon van de communicatie met elkaar.

Metafoor

Een metafoor is een beeldspraak, een vergelijking of een overdrijving die iets indirect duidelijk. Het gebruik van metaforen kan helpen bij het meer bewust maken van onbewuste gedachten en gevoelens. Vergelijkingen en spreekwoorden of gezegdes helpen ook om woorden te vinden voor onbewuste gedachten. Volgens neurowetenschapper Richard E. Cytowic is het ontwikkelen van metaforen een vindingrijke vorm van rationeel denken. […]

Mindfulness

Bewust ervaren zonder iets te willen veranderen. Bewuste aandacht voor het moment, het hier en nu. Je gedachten als het ware observeren zonder er in verstrikt te raken. Stil staan bij wat er gebeurt en accepteren wat er is. Even uitschakelen van de oordelende automatische piloot. Je actief bewust zijn van zintuigen ruiken, horen, zien, proeven en voelen. Mindfulness heeft […]

Mindmap

Een stimulerend hulpmiddel om te brainstormen, problemen op te lossen, plannen en notities te maken of te studeren. Mindmappen is een creatief en dynamisch proces op papier. Gewerkt wordt met verschillende kleurtjes woorden en tekeningen. Begin met een vraag of tekening midden op een vel papier en zet er alle woorden die in je opkomen in willekeurige volgorde om heen.

Mindmassage

Brengt beweging in het brein, draagt bij aan ontspanning en maakt meer stressbestendig.

Mindset

Manier van denken een groeimindset is denken dat je eigen intelligentie en capaciteiten verder kunt ontwikkelen; bij een fixed mindset ga je er van uit dat je vermogens aangeboren talenten zijn.

Mintzberg, Henry

Een authoriteit op het gebied van organisatiestructuren.

Missie

Het doel van een organisatie of persoon, de reden van bestaan.

Moodboard

Een creatieve zoektocht met kleuren, beelden en woorden naar wat je drijft of bezighoudt. Toepassing: stimuleren van intuïtie.

Motivatie

De innerlijke wens iets te bereiken en er een prestatie voor willen leveren. Van leidinggevenden wordt verwacht dat zij medewerkers motiveren, het is zeer de vraag of motivatie van buiten kan komen.

Multi-jobbing

Werken in meerdere banen – vooral in Amerika gebruikelijk. Daar wordt het ook wel moonlighting genoemd, omdat de werkzaamheden van de tweede baan vaak ’s nachts zijn. In het Nederlands spreken we van stapelbanen.

Multitasken

Als een computer meerdere taken tegelijk doen. Het heeft slechts de schijn van efficiënt werken. Hooguit kun je een basistaak, die je automatisch doet en dus niet meer bij hoeft na te denken, combineren met een andere taak.