Opleiding coaching

Coaching is populair onder professionals en managers en vanwege die populariteit zijn er inmiddels ook heel veel instituten die opleiden tot coach. Elk zichzelf serieus nemend opleidingsinstituut biedt wel een coachopleiding. Daarnaast zijn er de laatste jaren steeds meer instituten gekomen die zich volledig richten op coachopleidingen. De aangeboden trainingen en cursussen zijn zeer uiteenlopend in aandachtsgebied, duur en kwaliteit. Er bestaan zelfs schriftelijke coachopleidingen voor thuisstudie.

MBO en HBO opleidingen

Afhankelijk van de inhoud van het aanbod is er een keur aan basis- en professionele opleidingen op MBO en HBO niveau. En sinds kort is daar de eerste internationale universitaire coachopleiding bij de VU aan toegevoegd. Na twee jaar leidt deze opleiding tot een formele toekenning van een coach accreditatie erkend door de EMCC als Master Practitioner en de academische titel Master in Coaching.

Er zijn praktische opleidingen en meer spirituele coachopleidingen. Sommige opleidingen zijn gebaseerd op een bepaalde theorie of leer, zoals het welbekende NLP dat staat voor neurolinguïstisch programmeren of de minder bekende transactionele analyse afgekort tot TA. Andere opleidingen richten zich op een bepaalde techniek denk aan familie- en organisatieopstellingen; de oplossingsgerichte coaching, de RET of de socratische methode.

En dan zijn er nog opleidingen met de focus op een bepaald probleem zoals stressmanagement en burnout of doelgroep. De loopbaancoach richt zich op mensen die een stap willen maken in hun carrière of in outplacementtraject zitten; de business coach en de executive coach werken met leidinggevenden en de top van organisaties; de conflictcoach spreekt voor zich net zo als de lifecoach, de mentalcoach, de budgetcoach en de kindercoach en zo zijn er nog meer te noemen. De meest bekende is nog altijd de op ontwikkeling en resultaatgerichte personal coaching waar het bereiken van persoonlijke en of professionele doelen leidend zijn.

Een nieuwe ontwikkeling is organisatiecoaching en verschillende opleidingen hebben hier inmiddels al bij aangehaakt. Centraal staat de verbinding tussen de individuele medewerker met de context van de organisatie. Organisatiecoaching richt zich op het veranderen van niet productieve patronen en lijkt het midden te houden tussen coaching en sturing geven.

Management opleiding

De laatste jaren komt het begrip coachend leiderschap  steeds meer in zwang en dat lijkt geen hype maar noodzaak te zijn. Discussies of coachend leiding  wel of niet mogelijk is, laaien regelmatig op.

Een managementopleiding waarin leidinggevenden vaardigheden leren om te interveniëren op individueel -, groeps- en organisatieniveau is ondenkbaar zonder coaching. Want de meest effectieve leidinggevende:

Kiezen voor een coachopleiding

Bepalend voor de keus is de doelstelling. Wat zijn de verwachtingen en wat wil je leren. Wil je bijvoorbeeld vooral  één op één coachen of ligt groepscoaching meer in de lijn, wil je je leidinggevende vaardigheden versterken of ben je werkzaam als HRM adviseur. Stel vooraf vast wat belangrijk is en zoek gericht naar antwoorden zodat je weet wat je te verwachten hebt, ook over de kwaliteit. Op internet is veel informatie te vinden. Opleidingen geven zelf meestal aan of een vooropleiding noodzakelijk is, welke ervaring of functie-achtergrond. Hetzelfde geldt voor het opdoen van praktijkervaring tijdens de studie en of intervisie en supervisie onderdeel uitmaken van de opleiding horen. Veel zal ook afhangen van de beschikbare tijd en het budget.

Kosten

Opleidingen tot professioneel coach zijn vaak breed van opzet en bieden elementen uit verschillende theorieën en methoden aan. De looptijd van de opleidingen varieert van enkele dagen tot 2 jaar met een enkele uitschieter naar 4 jaar. Ook zijn er opleidingen die je zelf kunt samenstellen door het volgen van themadagen. Zo uiteenlopend als de opleidingen zijn, zo uiteen lopen de kosten ik zie bedragen van 3000 tot 10.00 euro. En natuurlijk worden er nog heel veel cursussen en workshops tegen aanzienlijk lagere tarieven aangeboden.

Accreditatie

Sinds 2011 bestaat de mogelijkheid coachopleidingen te laten toetsen door de NOBCO om in aanmerking te komen voor een Europees keurmerk de EQA (European Quality Award). Op de site van de NOBCO staan alle geaccrediteerde opleidingen vermeld. Het keurmerk is ontwikkeld door de NOBCO samen met de EMCC (European Mentoring & Coaching Council) en andere Europese beroepsorganisaties.