Coachbegrippen

Paradigma

De eigen bril beschouwen als de enige echte kijk op de werkelijkheid en de manier waarop naar de wereld gekeken kan worden.

Pareto-principe

De 80-20 regel, 80% van het resultaat wordt veroorzaakt door 20% van de inzet of 80% van de output komt voort uit 20% van de input Het naar de Italiaan Vilfredo Pareto genoemde principe komt uit de economie. Ook arbeidsproductiviteit en tijdmanagement zijn goed uit te leggen met behulp van de 80-20 regel. Zo wordt 80% van het werk bereikt […]

Parkinson, Wet van

De vraag naar tijd (of iets anders) past zich aan bij wat er maximaal van beschikbaar is. Heb je meer tijd beschikbaar dan heb je ook meer tijd nodig om te doen wat je moet doen.

Passie

Passie is dat wat je drijft; een drijfveer. Passie is een droom of doel waar je je volledig voor inzet.

Patroon

Repeterend gedrag dat verandering in de weg zit een keer is toeval twee keer is opvallend drie keer is patroon!

PDCA cyclus

De afkorting PDCA staat voor Plan-Do-Check-Act. Het betreft een cyclus van opeenvolgende handelingen die gericht zijn op (voortdurende) verbetering. Plan: bepaal welke doelen je wilt bereiken. Do: ga ermee aan de slag. Check: evalueer het bereikte resultaat. Komt het overeen met dat wat je voor ogen had? Act: grijp in of tref de maatregelen die nodig zijn om het doel […]

Perfectionisme

Een positieve eigenschap zolang het he helpt je te verbeteren. De valkuil is dat je te hoge verwachtingen van jezelf hebt en daar niet aan kan voldoen, met faalangst en weinig zelfvertrouwen tot gevolg.

Perfectionisme

Gaan voor de maximale, perfecte inzet voor de volmaakte prestatie. Perfectionisme is een kwaliteit tot het doorslaat en goed nooit goed genoeg is.

Personal branding

Weten wat jou anders maakt dan andere werkzoekenden en dat uitbuiten om de baan te krijgen die je graag wilt. Personal branding vormt de basis van je carrière strategie on- en offline. Je personal brand is een A,B,C-tje: de A van apart en authentiek; de B van bekwaam en betrouwbaar; de C van congruent en creatief. Waar het om draait is […]

Personal coaching

Persoonlijke coaching is werken aan de professionele en / of persoonlijke ontwikkeling.

Persoonlijk leiderschap

Het vermogen en de moed om zich in te zetten voor persoonlijke levensdoelen. Daarbij leiderschap nemen over de eigen emoties, ideeën en gedrag. Zichzelf uitdagen tot het maken van eigen keuzes en het verleggen van persoonlijke grenzen in plaats van willoos andere leiders te volgen.

Persoonlijke groei

Ontwikkeling door middel van leerprocessen die bijdragen tot zelf-ontdekking en worden wie je bent. Daarbij ook de delen van jezelf die je liever niet ziet accepteren. Mensen zijn lerende wezen, vrijwel altijd en overal kunnen we werken aan persoonlijke groei. Dat kan min of meer bewust omdat we nieuwsgierig zijn. Of omdat de omstandigheden veranderen. Ook coaching kan persoonlijke groei […]

Persoonlijkheidstesten

Persoonlijkheidstesten bestaan vooral uit vragenlijsten. Voor een persoonlijkheidstest kun je niet zakken of slagen. Het is een analyse van je persoonlijkheid. Het gaat dus niet om wat je kan, maar om je karakter. In meer of mindere mate geven ze een voorspelling van het gedrag als individu en in contact met anderen. Een van de eerste persoonlijkheidstesten was de Rorschachtest. […]

Perspectief

Gezichtspunt, de positie van waaruit iemand een situatie bekijkt. Persoonlijke kennis, ervaring en gevoelens bepalen hoe een gebeurtenis gezien wordt. Vraag je verschillende mensen een verhaal na te vertellen. Dan vertelt iedereen het in zijn eigen woorden en zijn eigen beleving. Metaforisch wordt ook wel gesproken over de bril waarmee men kijkt.  

Pestgedrag

Meestal herhalend ongewenst gedrag waar iemand geen verweer tegen heeft.

Peter’s principle

Een promotie – omdat je goed bent in je werk naar een hogere functie maar daarvoor niet over de juiste capaciteiten beschikken. Bijvoorbeeld een geweldige timmerman voorman maken, terwijl niets er op wijst dat hij ook goed is in leidinggeven. Peter J. Lawrence formuleerde het als volgt: Iedere werknemer in een hiërarchie zal opklimmen tot hij zijn niveau van incompetentie heeft […]

Podiumangst

De adrenaline giert door je lijf, trillende knieën, koud zweet het hoort er allemaal bij. Als dat je belemmert in je prestaties is meer voorbereiding nodig. Maar als je door de spanning dagen niet goed functioneert en alleen de gedachte aan je optreden je al uit je slaap houden, zoek dan hulp.

Polariteiten

Tegenstellingen

Portfolio

Een overzicht van je werk. Voorheen werd het vooral gebruikt door kunstenaars als fotografen, tekenaars en architecten om hun werk te presenteren. Via het beroepsonderwijs vind het tegenwoordig ook zijn weg naar het bedrijfsleven. Een portfolio geeft een beeld van wat je kunt, wat je gedaan hebt, zoals bewijzen van gevolgde opleidingen, cursussen, werkervaring, evaluatie en reflecties.

Positieve psychologie

Onderzoek naar emotioneel en sociaal welbevinden (of het ervaren van geluk) en de competenties die daaraan bijdragen. De positieve psychologie gaat niet alleen over positieve dingen. Het gaat vooral ook om veerkracht bij tegenslag. Martin Seligman en Mihaly Csikszentmihalyi waren de grondlegers van deze stroming.

Powernap

Een korte, lichte, verkwikkende slaap variërend van enkele tot 20 minuten. Zo’n dutje wordt ook wel een microbreak genoemd. Ze hebben een positief effect op het gevoel van welzijn en de productiviteit.

Prioriteit

Voorrang geven aan iets wat belangrijker is om te doen.

Proactief

Je bent pro-actief* als je rekening houdt met toekomstige veranderingen. In plaats van te reageren op wat gebeurd is, loop je vooruit op wat kan gebeuren. Je anticipeert ergens op. Een proactieve houding komt tot uiting in gedrag en manier van spreken. Het is een te ontwikkelen competentie. *Volgens het Genootschap Onze Taal mag proactief ook met een streepje om […]

Projectie

Het ervaren van iets in een mens, geur, woord of object dat onbewust haakt aan iets in jezelf en een emotie oproept. Soms zijn dat hele heftige positieve (verliefd) of negatieve (woede), vaak onverklaarbare emoties. Iedereen projecteert en dat projectie mechanisme kan het contact met anderen lelijk in de weg zitten.

Provocatief coachen

Ontregelt en polariseert. Overdreven meebewegen, uitbundig en tegelijk confronteren maar altijd betrokken. Provocatief coachen vindt plaats op het snijvlak van contact, uitdaging en humor.

PSA

Psychosociale arbeidsbelasting, de meest voorkomende beroepsziekte van dit moment.

Pygmalion effect

De verwachtingen die iemand, die er voor jou toe doet, van je heeft bepalen in hoge mate de prestaties. Het Pygmalion effect is een begrip uit de psychologie, genoemd naar de Griekse beeldhouwer Ovidius die verliefd werd op een beeld dat hij had gemaakt. Hij wenste dat ze echt werd en zijn wens kwam uit.