Coachbegrippen

Paradigma

De eigen bril beschouwen als de enige echte kijk op de werkelijkheid en de manier waarop naar de wereld gekeken kan worden.

Pareto-principe

De 80-20 regel, 80% van het resultaat wordt veroorzaakt door 20% van de inzet. Het naar de Italiaan Pareto genoemde principe komt uit de economie. Ook arbeidsproductiviteit en tijdmanagement zijn goed uit te leggen met behulp van de 80-20 regel. Zo wordt 80% van het werk bereikt in 20% van de tijd. Je hoeft je alleen maar te richten op […]

Parkinson, Wet van

De vraag naar tijd (of iets anders) past zich aan bij wat er maximaal van beschikbaar is. Heb je meer tijd beschikbaar dan heb je ook meer tijd nodig om te doen wat je moet doen.

Passie

Drijfveer, een droom of doel waar je je volledig voor inzet

Patroon

Repeterend gedrag dat verandering in de weg zit een keer is toeval twee keer is opvallend drie keer is patroon!

Perfectionisme

Een positieve eigenschap zolang het he helpt je te verbeteren. De valkuil is dat je te hoge verwachtingen van jezelf hebt en daar niet aan kan voldoen, met faalangst en weinig zelfvertrouwen tot gevolg.

Personal branding

Carrière strategie, weten wat jou anders maakt dan andere werkzoekenden en dat uitbuiten. Het begint met zelfkennis – weten wie je bent, wat je kan en wat je wilt. Weet je met welke persoonlijke kanten en specifieke kwaliteiten jij je kunt onderscheiden. Dan is dat wat je overtuigend uit mag stralen. Dat is jouw merk IK en dat is wat […]

Personal coaching

Persoonlijke coaching is werken aan de professionele en / of persoonlijke ontwikkeling.

Persoonlijk leiderschap

Het vermogen en de moed om zich in te zetten voor je persoonlijke levensdoelen. Daarbij je eigen gedrag leiden en je grenzen verleggen.

Persoonlijke groei

Ontwikkeling door middel van leerprocessen die bijdragen tot zelf-ontdekking en worden wie je bent. Daarbij ook de delen van jezelf die je liever niet ziet accepteren. Mensen zijn lerende wezen, vrijwel altijd en overal kunnen we werken aan persoonlijke groei. Dat kan min of meer bewust omdat we nieuwsgierig zijn. Of omdat de omstandigheden veranderen. Ook coaching kan persoonlijke groei […]

Persoonlijkheidstest

Persoonlijkheidstesten bestaan vooral uit vragenlijsten. Verschillende worden wereldwijd gebruikt en zijn  wetenschappelijk getest. De  meest bekende: Big Five (een van de twee meest gebruikte en onderzochte persoonlijkheidstheorie) Gaat in op vijf dimensies: extravert tegenover introvert; servicegericht tegenover egoïstisch ; zorgvuldigheid tegenover onzorgvuldig; emotionele stabiliteit tegenover instabiliteit; open voor nieuwe ervaringen tegenover koppig. MBTI of Meyers-Briggs (dit is de andere meest […]

Perspectief

Gezichtspunt, de positie van waaruit iemand een situatie bekijkt. Persoonlijke kennis, ervaring en gevoelens bepalen hoe een gebeurtenis gezien wordt. Vraag je verschillende mensen een verhaal na te vertellen. Dan vertelt iedereen het in zijn eigen woorden en zijn eigen beleving. Metaforisch wordt ook wel gesproken over de bril waarmee men kijkt.  

Pestgedrag

Meestal herhalend ongewenst gedrag waar iemand geen verweer tegen heeft.

Peter’s principle

Een promotie – omdat je goed bent in je werk naar een hogere functie maar daarvoor niet over de juiste capaciteiten beschikken. Bijvoorbeeld een geweldige timmerman voorman maken, terwijl niets er op wijst dat hij ook goed is in leidinggeven. Peter J. Lawrence formuleerde het als volgt: Iedere werknemer in een hiërarchie zal opklimmen tot hij zijn niveau van incompetentie heeft […]

Podiumangst

De adrenaline giert door je lijf, trillende knieën, koud zweet het hoort er allemaal bij. Maar als dat je belemmert in je prestaties dan is er actie nodig.

Polariteiten

Tegenstellingen

Portfolio

Een overzicht van je werk. Voorheen werd het vooral gebruikt door kunstenaars als fotografen, tekenaars en architecten om hun werk te presenteren. Via het beroepsonderwijs vind het tegenwoordig ook zijn weg naar het bedrijfsleven. Een portfolio geeft een beeld van wat je kunt, wat je gedaan hebt, zoals bewijzen van gevolgde opleidingen, cursussen, werkervaring, evaluatie en reflecties.

Positieve psychologie

Onderzoek naar emotioneel en sociaal welbevinden (of het ervaren van geluk) en de competenties die daaraan bijdragen. De positieve psychologie gaat niet alleen over positieve dingen. Het gaat vooral ook om veerkracht bij tegenslag. Martin Seligman en Mihaly Csikszentmihalyi waren de grondlegers van deze stroming.

Powernap

Een korte, lichte, verkwikkende slaap – ook wel dutje – van 15 tot 20 minuten

Prioriteit

Voorrang geven aan iets wat belangrijker is om te doen.

Projectie

Het ervaren van iets in een mens, geur, woord of object dat onbewust haakt aan iets in jezelf en een emotie oproept. Soms zijn dat hele heftige positieve (verliefd) of negatieve (woede), vaak onverklaarbare emoties. Iedereen projecteert en dat projectie mechanisme kan het contact met anderen lelijk in de weg zitten.

Provocatief coachen

Ontregelt en polariseert. Overdreven meebewegen, uitbundig en tegelijk confronteren maar altijd betrokken. Provocatief coachen vindt plaats op het snijvlak van contact, uitdaging en humor.

PSA

Psychosociale arbeidsbelasting, de meest voorkomende beroepsziekte van dit moment.

Pygmalion effect

Een begrip uit de psychologie, genoemd naar de Griekse beeldhouwer Ovidius die verliefd werd op een beeld dat hij had gemaakt. Hij wenste dat ze echt werd en zijn wens kwam uit.