Mediator

Een onafhankelijke neutrale persoon die bemiddelt bij conflicten tussen personen. Het doel van de mediation is het probleem voor beide partijen zo goed mogelijk op te lossen. Het streven is een win-win resultaat.

De mediator zet zich in om de communicatie tussen partijen (weer) op gang te brengen; werkt aan de sfeer waarin partijen naar elkaar kunnen luisteren en  elkaar willen begrijpen.

De mediator bewaakt het proces en de verantwoordelijkheid van de gesprekspartners. Onderzoekt met partijen de overeenkomstige, de tegengestelde en de verenigbare belangen; laat partijen met elkaar onderhandelen.

Bij conflicten binnen een organisatie wordt om de neutraliteit en onafhankelijkheid te waarborgen gekozen voor een externe mediator.