Coachbegrippen

Zelfbeeld

De manier waarop iemand over zichzelf denkt en zichzelf ziet. Het zelfbeeld wordt in de kinderjaren gevormd onder invloed van wat ouders en anderen over je hebben gezegd, wat de maatschappij zegt over je man of vrouw zijn, je geloof, afkomst en opleiding en niet in de laatste plaats wat je van jezelf vindt.

Zelfbeheersing

Controle over je eigen gedrag ook in lastige of uitdagende situaties. Kun je weerstand bieden tegen de verleiding als je collega iets te vieren heeft en gebak uitdeelt waar jij gek op bent, dan toon je zelfbeheersing. Je onderdrukt de neiging om toe te geven aan het eerste wat er in je opkomt. Je beheerst je emoties en geeft niet […]

Zelfbewustzijn

Begrijpen en weten wie je bent en hoe je reageert op de wereld om je heen en wat het effect van jouw reacties op hen is. Het draait om wat je drijft, wat je belangrijk vindt in het leven en wat je sterke en minder sterke kanten zijn. Weet je waarom je doet wat je doet? Het gaat dus ook […]

Zelfcoaching

Coaching is gericht op realiseren van doelen. Daar heb je niet altijd een coach voor nodig. Je kunt ook jezelf coachen en bijvoorbeeld coachende gesprekken met jezelf voeren. Een voorbeeld daarvan zijn de oplossingsgerichte vragen bij Oplossingsgericht coachen. Zelfcoaching is een zelfsturend proces in de richting van het doel dat je wilt realiseren.

Zelfconfrontatiemethode

Deze in coaching toegepaste methode (afgekort ZKM) is een persoonlijkheidsonderzoek. Het persoonlijke levensverhaal is daarbij de ingang om te achterhalen welke opvattingen iemand over zichzelf heeft en hoe hij in verbinding staat met zichzelf en anderen. De methode is ontwikkeld door Hubert J.M. Hermans.

Zelfcontrole

Zelfcontrole is het vermogen niet toe te geven aan een opdringende, primaire neiging, maar gedrag, gedachten en emoties juist te beheersen. Denk aan goede voornemens zoals willen stoppen met roken of in de maand januari geen alcohol.

Zelfdiscipline

Kracht, doorzettingsvermogen en zelfcontrole om te doen wat nodig is.

Zelfkennis

Inzicht in eigen kwaliteiten – sterktes en zwakten – waarden, overtuigingen en ambities.

Zelfreflectie

Op een gestructureerde manier het eigen handelen observeren. Het doel van zelfreflectie is meer inzicht krijgen in de drijfveren die het eigen denken, doen en voelen beïnvloeden. Om te achterhalen waarom je in bepaalde situaties doet zoals je doet, is het nodig dat je eerlijk durft te zijn naar jezelf. Dat leidt tot inzichten die je kun gebruiken voor een […]

Zelfregie

Net als bij zelfsturing en zelfmanagement gaat het om de bereidheid zelf verantwoordelijkheid te nemen voor continuïteit en duurzame inzetbaarheid op het werk. Van organisaties vraagt het lef om medewerkers de ruimte te geven te doen waar ze goed in zijn. Duidelijke afspraken over wederzijdse verwachtingen is de belangrijkste voorwaarde.

Zelfsturing

Zelfmanagement – autonoom beslissen over de eigen koers en de manier waarop je vorm geeft aan het te bereiken doel. Daarbij hou je rekening met je persoonlijke waarden, kwaliteiten en mogelijkheden. De vragen waar het om draait zijn: Waar ga ik heen? en Wat doe ik niet (meer)?

Zelfvertrouwen

Gezond zelfvertrouwen is gebaseerd op zelf acceptatie, weten wat je waard bent op basis van je kennis, kunde en als persoon. Teveel zelfvertrouwen slaat door naar zelfoverschatting of narcisme; te weinig kan leiden tot onzekerheid, jezelf onzichtbaar maken en faalangst.

Zelfwaardering

Hoe je over jezelf denkt bepaalt de mate van zelfwaardering. Bij een laag zelfbeeld twijfel je aan jezelf en vind je dat je beter moet presteren. Overschat je jezelf dan ben je van mening dat je beter bent dan je in werkelijkheid bent. De meest gezonde vorm van zelfwaardering is dat je jezelf accepteert e acceptatie van jezelf met al […]

Zes Denkhoeden

De zes denkhoeden zijn ontwikkeld door Edward de Bono. Het is een constructieve methode om oplossingen voor problemen in een team te onderzoeken. De methode helpt om op een andere meer open manier naar problemen te kijken. De hoeden hebben een vaste kleur en rol: blauw = organiseren en beheersen wit = informatie verzamelen rood = gevoelens en intuïtie zwart […]

Zingeving

Doen wat waarde heeft; zoeken en geven van betekenis.

Zintuigen

Horen, zien, ruiken, proeven, voelen en kinesthetisch (ervaren) – per seconde ontvangt een mens 10.000 zintuigelijke indrukken.