Coachbegrippen

Zelfbeeld

De manier waarop iemand over zichzelf denkt en zichzelf ziet. Het zelfbeeld wordt in de kinderjaren gevormd onder invloed van wat ouders en anderen over je hebben gezegd, wat de maatschappij zegt over je man of vrouw zijn, je geloof, afkomst en opleiding en niet in de laatste plaats wat je van jezelf vindt.

Zelfbeheersing

Consequenties van handelingen overzien en er de verantwoordelijkheid voor nemen. Een gebrek aan zelfbeheersing, geen controle over impulsen.

Zelfbewustzijn

Begrijpen en weten wie je bent en hoe je reageert op de wereld om je heen.

Zelfcoaching

Coaching is gericht op realiseren van doelen. Daar heb je niet altijd een coach voor nodig. Je kunt ook jezelf coachen en bijvoorbeeld coachende gesprekken met jezelf voeren. Een voorbeeld daarvan zijn de oplossingsgerichte vragen bij Oplossingsgericht coachen. Zelfcoaching is een zelfsturend proces in de richting van het doel dat je wilt realiseren.

Zelfconfrontatiemethode

Deze in coaching toegepaste methode (afgekort ZKM) is een persoonlijkheidsonderzoek. Het persoonlijke levensverhaal is daarbij de ingang om te achterhalen welke opvattingen iemand over zichzelf heeft en hoe hij in verbinding staat met zichzelf en anderen. De methode is ontwikkeld door Hubert J.M. Hermans.

Zelfdiscipline

Kracht, doorzettingsvermogen en zelfcontrole om te doen wat nodig is.

Zelfkennis

Inzicht in eigen kwaliteiten – sterktes en zwakten – waarden, overtuigingen en ambities.

Zelfreflectie

Observeren van het eigen handelen met als doel meer inzicht krijgen in de drijfveren die het eigen denken, doen en voelen beïnvloeden. Om te achterhalen waarom je in een bepaalde situatie deed zoals je deed, is het nodig dat je eerlijk durft te zijn naar jezelf. Dan kun je een actieplan maken om het een volgende keer anders te doen.

Zelfregie

Net als bij zelfsturing en zelfmanagement gaat het om de bereidheid zelf verantwoordelijkheid te nemen voor continuïteit en duurzame inzetbaarheid op het werk.Van organisaties vraagt het lef om medewerkers de ruimte te geven te doen waar ze goed in zijn, duidelijke afspraken over wederzijdse verwachtingen zijn een voorwaarde voor het welslagen.

Zelfsturing

Zelfmanagement – beslissen over je eigen koers en de manier waarop je vorm geeft aan het te bereiken doel, daarbij rekening houdend met je persoonlijke waarden, kwaliteiten en mogelijkheden.

Zelfvertrouwen

Gezond zelfvertrouwen is gebaseerd op zelf acceptatie, weten wat je waard bent op basis van je kennis, kunde en als persoon. Teveel zelfvertrouwen slaat door naar zelfoverschatting of narcisme; te weinig kan leiden tot onzekerheid, jezelf onzichtbaar maken en faalangst.

Zes Denkhoeden

De zes denkhoeden zijn ontwikkeld door Edward de Bono. Het is een constructieve methode om oplossingen voor problemen in een team te onderzoeken. De methode helpt om op een andere meer open manier naar problemen te kijken. De hoeden hebben een vaste kleur en rol: blauw = organiseren en beheersen wit = informatie verzamelen rood = gevoelens en intuïtie zwart […]

Zingeving

Doen wat waarde heeft; zoeken en geven van betekenis.

Zintuigen

Horen, zien, ruiken, proeven, voelen en kinesthetisch (ervaren) – per seconde ontvangt een mens 10.000 zintuigelijke indrukken.