Coachbegrippen

Leiderschap

Initiatief en verantwoordelijkheid nemen en richting geven in een groep of persoonlijk, dan is er sprake van persoonlijk leiderschap.

Leidinggeven

Belast zijn met het leiden, sturen, motiveren en beïnvloeden van anderen om (organisatie)doelen te realiseren. Covey geeft de volgende definitie van leidinggeven: het potentieel van medewerkers zo communiceren dat ze zelf gaan zien dat het waar is en innerlijke groei in gang zetten.  

Leren

Een proces kennis vergroten en vaardigheden verwerven door middel van studie, oefening en toepassen. Daardoor  een blijvende verandering aanbrengen. Leren vindt bewust en onbewust plaats in het dagelijks leven. Intervisie is een vorm van leren professioneel leren in teamverband. Leren om je iets nieuws eigen te maken kost tijd, alleen al door het regelmatig herhalen en doen. Veel gehoorde tips bij […]

Levensloop

De hele levensloop betreft het hele leven van geboorte en school tot en met de tijd na het werk. De levensloop bestaat uit zes fasen, zuigeling, peuter, kleuter, puber, volwassene en oudere. Die stadia kunnen elkaar overlappen. Levinson komt tot de volgende indeling: 0 – 22 kindertijd en adolescentie 17 – 45 vroeg volwassenheid 40 – 65 middelbare leeftijd 60 […]

Levenslooponzekerheid

Jongeren blijven langer thuis wonen, stellen een vaste relatie en het krijgen van kinderen langer uit door de levenslooponzekerheid. Dit is een betrekkelijk nieuw verschijnsel dat deels het gevolg is van de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Een belangrijke factor is het grote tekort aan betaalbare woningen voor jongeren in de randstad. De nog altijd toenemende flexibiliteit van de arbeidsmarkt zet […]

Levensloopstress

Elke levensfase van de mens heeft specifieke kenmerken met de daarbij voorkomende problemen. Afhankelijk van de omstandigheden hebben deze meer impact die leiden tot psychische of lichamelijke klachten. Als die spanning leidt tot overbelasting en er daardoor een onbalans met het werk ontstaat kan het leiden tot verzuim. Het begrip levensloopstress is in de zomer van 2019 bedacht door Zorg […]

Levensposities

Ver manieren van kijken naar de wereld, die de basis vormen van hoe je zelf in de wereld staat; het model komt uit de transactionele analyse.

Levensverhaal

Of biografie, herinneringen oproepen, verzamelen en chronologisch opschrijven. Het kan helpen om je leven bewuster te beleven en betekenis te geven.

Lichaamstaal

Lichaamstaal is non-verbaal gedrag en gedrag is communicatie. Volgens Watzlawick kunnen we niet, niet communiceren. Het maakt dus niet uit wat je doet, ook als je niets doet spreekt je lichaamstaal. Als je lekker op de bank zit met een boek dan zal je lichaamstaal gesloten zijn. Zo van laat mij maar lekker met rust. Maar kijk je op een terrasje […]

Lifecoaching

Gericht op persoonlijk welzijn, stilstaan bij de zin van het leven en het leven dat je wilt leiden.

Logosynthese

Blokkerende emoties, storende overtuigingen en pijnlijke herinneringen neutraliseren door het uitspreken van drie zinnen. Een eenvoudige methodiek geschikt voor zelfcoaching. In zijn boek Wonderen met Woorden beschrijft Willem Lammers hoe.

Loopbaan

Een loopbaan betreft de verschillende stappen in het werkende, of zo je wilt professionele, leven. Voor de meeste mensen is de loopbaan niet zoals bedoeld met carrière een opvolgend proces van verticale stappen. Vaker is het een willekeurige opeenvolging van banen. In verschillende fases van het leven maken we al dan niet gedwongen door de omstandigheden loopbaankeuzes. Sommigen doen zelfs […]

Loopbaancoaching

Of loopbaanbegeleiding is gericht op het maken van keuzes in de loopbaan of het vinden van nieuw werk onder begeleiding van een loopbaancoach of loopbaanadviseur. Oriëntatie op je loopbaan bestaat uit verschillende fasen: Bepalen van persoonlijke waarden, doelen en vermogens; wat neem je mee, wat zijn je kwaliteiten, wat is belangrijk voor je en waar loop je warm voor Loslaten […]

Loopbaanonderbreking

Een loopbaanonderbreking is een gebeurtenis als ontslag, langdurige burn-out of studie met meestal een achteruitgang van salaris tot gevolg.

Loyaliteit

Moreel verbonden voelen; trouw zijn en eigen gedrag en behoeften aanpassen aan anderen, bijv. ouders, partner, organisatie.

LSD

Luisteren Samenvatten Doorvragen De LSD formule is een bekende communicatie techniek; een praktisch hulpmiddel om wederzijds begrip te bevorderen en misverstanden te voorkomen.

Luisteren

Horen wat er gezegd wordt, is een actieve vaardigheid die bestaat uit zonder onderbreking oprecht belangstelling tonen; contact houden met ogen en te hummen en vragen te stellen.