Jobcoaching

Begeleiding bij het vinden van een passende baan die aansluit bij de persoonlijke mogelijkheden en ambities. Na een oriëntatiefase in eerste instantie gericht op de persoon, zijn netwerk en de arbeidsmarkt, verschuift de aandacht naar actief passend werk zoeken.

Jobcoaching of loopbaancoaching

De begeleiding in een traject is vooral geconcentreerd op de weg richting het einddoel de (nieuwe) baan. Daarom staat de persoon met al zijn kwaliteiten, kennis, vaardigheden en wensen centraal. Samen met een jobcoach onderzoek je de arbeidsmarkt op kansen en mogelijkheden. De keus voor jobcoaching of loopbaancoaching is afhankelijk van de situatie. Loopbaancoaching is voor iedereen die niet (meer) tevreden is met het werk wat hij of zij doet, iets anders wil of twijfelt over zijn capaciteiten. Loopbaancoaching biedt hulp als de carrière vastloopt of als je gedwongen op zoek bent naar ander werk.

Outplacement

In situaties van gedwongen ontslag bij reorganisatie bijvoorbeeld krijgt een werknemer vaak outplacement aangeboden. Het verschil tussen outplacement loopbaanadvies is het definitieve afscheid van de werkgever. Vaak is de start van het traject nog voor de ontslagdatum, waardoor de kans op werk vergroot en een uitkering voorkomen wordt.

Re-integratie

Veel mensen krijgen begeleiding van een jobcoach als zij een uitkering van het UWV ontvangen nadat ze werkeloos of arbeidsongeschikt zijn geraakt. Het komt er dan op aan dat zij weer re-integreren op de arbeidsmarkt, de zogenoemde re-integratie trajecten. De aanpak is beperkt en resultaatgericht.
Daarnaast zijn er veel bureaus die intensieve re-integratie begeleiding bieden bij tweede spoortrajecten bijvoorbeeld. Situaties waarbij de medewerker al langere tijd ziek is en in het kader van de Wet Poortwachter gekeken moet worden naar passend werk binnen of buiten het bedrijf.
Ook kan re-integratie begeleiding zin hebben als iemand langere tijd ziek is geweest en het werk weer wil hervatten. Extra aandacht  voor de energiebalans en het bewaken van de eigen grenzen kan het terugkeerproces makkelijker maken.

Coaching on the job

Jobcoaching of loopbaancoaching? De termen worden vaak door elkaar gebruikt. Bij jobcoaching ligt het accent vooral op het vinden van een baan, terwijl bij loopbaancoaching ook verkregen inzichten in persoonlijke doelen al voldoende kan zijn.

Coaching on the job is een andere loot aan de coachstam. Hier gaat het vooral om daadwerkelijke begeleiding en monitoring van een medewerker op zijn of haar werkplek.

Mensen met een Wajong uitkering, jonge mensen met een handicap of ziekte die moeite hebben een reguliere baan te vinden, krijgen een  jobcoach toegewezen. Deze jobcoach geeft ondersteuning bij het zoekproces. Daarna blijft de jobcoach nog 3 jaar beschikbaar om zo nodig te begeleiden op de werkplek met  het verder ontwikkelen van werknemersvaardigheden of als zich problemen voor doen. Werkgevers ontbreekt het vaak aan tijd en de benodigde expertise daarvoor.

De jobcoach

Een jobcoach biedt professioneel ondersteuning bij het kiezen voor een loopbaan of bij het op een ander spoor zetten er van. Bij jobcoaching is het belangrijk dat je weet wat je wilt en hoe de meest ideale baan er uitziet. De jobcoach onderzoekt samen met jou wat je mogelijkheden zijn op de korte termijn maar ook waar je over 5 jaar wilt staan, zodat je in grote lijnen kunt bepalen welke stappen nodig zijn om daar op aan te sturen.

Job crafting

Job crafting is vooral zelf (of met het team) zoeken binnen de eigen functie of afdeling naar mogelijkheden om langer, zinvol en optimaal te blijven werken, daarbij rekening houdend met effecten voor de functie, de samenwerking en de beschikbare competenties. Net als bij zoeken naar een andere baan spelen ook hier de vragen wat wil en kan ik; op welke manier ben ik duurzaam inzetbaar voor het bedrijf en heb ik plezier in mijn werk een belangrijke rol. In de praktijk blijkt vaak dat jobcrafting met hulp van een loopbaancoach of jobcoach makkelijker is om naar de  antwoorden op die vragen te zoeken.

Training & coaching

Afhankelijk van de doelstelling en het niveau van de gecoachte kan een loopbaantraject bestaan uit de volgende onderdelen:

 • coachend onderzoek naar antwoorden op de vragen Wie ben ik? Wat wil? Wat kan ik?
 • persoonlijkheids- en beroepskeuzetesten
 • beroepenoriëntatie
 • assessment
 • in kaart brengen van netwerk
 • voorbereiden op netwerkgesprekken
 • arbeidsmarktonderzoek
 • sollicitatietraining
 • inzicht in scholingsmogelijkheden
 • snuffelstage
 • ontwikkelen van werknemersvaardigheden
 • actieplan

Oplossingsgericht coachen

Jobcoaching is sterk oplossingsgericht, het doel is immers concreet het vinden van die passende baan. Loopbaancoaching laat wat meer ruimte voor oriëntatie op mogelijkheden en wensen, zoals met de combinatie van kinderen en werk. Ook andere vormen van coachen kunnen daar helpend bij zijn.

Personalcoaching

Personalcoaching is de meest oorspronkelijke vorm van coaching. Het is primair gericht op het zoeken naar een oplossing voor een probleemsituatie waar iemand op het werk tegenaan loopt, in het eigen functioneren of de omgang met anderen.

Mentalcoach

De mental coach denkt met je mee over de verbinding met jezelf  tussen je denken en voelen en  hoe je minder speelbal bent van je emoties.

Lifecoach

Ben je op zoek naar meer levensgeluk dan ondersteunt de lifecoach je met het het maken van keuzes voor meer evenwicht tussen je stijl van leven en je persoonlijkheid.