Maslow, Abraham

Maslow ontwikkelde de behoeftenpiramide. Hij ging er van uit dat we verschillende behoeftenniveaus hebben. Pas als aan de eerste fysieke behoeften als eten, drinken en een dak boven het hoofd voldaan is, komt er ruimte voor het volgende niveau de veiligheid en daarna de sociale geborgenheid en de behoefte aan erkenning en waardering. Het hoogste niveau van de piramide is op spiritueel niveau, de behoefte aan zelfverwerkelijking.

Piramide van MaslowBehoeftenpiramide van Maslow