Coachbegrippen

Kaizen

Kaizen is het Japanse woord voor verbetering. In de praktijk komt de kaizen filosofie neer op het doorvoeren van efficiënte veranderen om verspilling te voorkomen en daar elke dag aan te werken. Bij verspilling kun je denken aan tijd, geld of energie, maar ook van mensen. Want het is de bedoeling dat mensen mentaal en fysiek gespaard worden. Het is […]

Kenniswerk

Kenniswerk is het tegenovergestelde van werken met de handen of aan de lopende band. Kenniswerkers maken voornamelijk gebruik van hun hoofd en een digitaal systeem om kennis, informatie, intuïtie en ervaring te combineren en tot een resultaat te komen. Ze doen dat op basis van informatie die ze verzamelen, ordenen, bewerken en/of analyseren. Er zijn zo’n 5 miljoen kenniswerkers. Onder […]

Kernkwaliteiten

Een veel gebruikt model van Daniel Ofman. Het kwadrant bestaat uit de Kwaliteit, de Valkuil, de Uitdaging en de Allergie. Bij een teveel van de kwaliteit dreigt iemand in zijn valkuil te stappen, hetzelfde geldt als de allergie geprikkeld wordt. Meer over kernkwaliteiten: Wat zijn je sterke kanten

Keuzestress

Keuzestress is het gevolg van de keuzeparadox. Mensen willen graag iets te kiezen hebben, maar als er teveel keus is kiezen ze juist minder. Keuzestress wordt dus veroorzaakt door een zo grote hoeveelheid aan mogelijkheden, dat mensen overspoeld raken en niets meer kiezen. Of niet kiezen uit angst de verkeerde keus te maken.

Kindercoach

Een nog jongere tak aan de coachboom met duidelijk raakvlakken op het gebied van speltherapie, pedagogiek en ontwikkelingspsychologie.

Klokkenluider

Iemand, vaak een werknemer, die misstanden of onrechtmatig handelen publiek maakt.

Kokervisie

Ook wel tunnelvisie is een eenzijdige kijk op een situatie; oogkleppen op hebben. De vaste overtuiging dat de eigen verklaring klopt; er is sprake van onwil of onkunde om verder te kijken dan het eigen aandachtsgebied.

Kolb, D.

Kolb ontwikkelde als pedagoog de leercyclus van concreet ervaren, waarnemen en reflecteren, abstract en conceptueel denken, experimenteren en toepassen. Deze leercyclus leidde tot zijn veel toegepaste leerstijlentest.

Krapteberoepen

Beroepen waar veel werkaanbod is en weinig mensen die over de juiste competenties beschikken.

Kritiek

Oordeel, negatief en afkeurend.

Kübler-Ross, Elisabeth

Bekend geworden door haar werkzaamheden rond rouwverwerking. Haar werkwijze is algemeen geaccepteerd in de hulpverlening. Zij gaat ervan uit dat bij het omgaan met verlies zijn er vijf fasen van rouwverwerking die iedereen doorleeft. Maar het verwerkingsproces verloopt bij iedereen anders. Respect daarvoor en het bewustzijn dat verwerking tijd en geduld vraagt, is helpend. De fasen zijn: ontkenning en ongeloof boosheid […]