Coachbegrippen

Vaardigheid

Een doelmatige handeling waar niet of nauwelijks bij hoeft te worden nagedacht.

Vacature

Een vacante (vrije) arbeidsplaats die beschikbaar is voor iemand binnen of buiten het bedrijf. Werkgevers zoeken naar geschikte sollicitanten voor de vacature op verschillende manieren. Voor het digitale tijdperk was dat vooral door een personeelsadvertentie te plaatsen in lokale of landelijke bladen en via uitzendbureaus. Tegenwoordig wordt vooral gebruik gemaakt van de eigen website, sociale media maar ook de eigen […]

Veranderen

Anders worden door te werken aan jezelf, aan je manier van denken, aan je gedrag en/of situatie; groeien door te leren.

Verantwoordelijkheid

Als je ergens verantwoordelijk voor bent, dan draag je de verantwoordelijkheid en wordt er van je verwacht die verantwoordelijkheid ook te nemen waarop je vervolgens kunt worden aangesproken.

Verantwoordelijkheidsgevoel

Zich (al dan niet bewust) betrokken voelen bij of voor iets of iemand.

Verwachtingen

Zijn gebaseerd op de normen en waarden die mensen zich tijdens hun leven, onder invloed van opvoeding en omgeving, hebben gevormd.

Visie

Een realiseerbaar verlangen dat focus geeft.

Visualiseren

Verbeelden van een beeld in gedachten; bijvoorbeeld een herinnering oproepen met al je zintuigen, inclusief alle gevoelens en emoties.

Vitaliteit

Bruisen van energie; fit; lichamelijk, mentaal en emotioneel gezond.

Voice Dialogue

Hal en Sidra Stone legden de basis voor deze coachmethode waarbij je jezelf beter leert kennen en in contact komt met je innerlijke stemmen, de subpersonen. Elke stem heeft een eigen manier van denken, doen, voelen en waarnemen. Bijvoorbeeld een situatie dat je met jezelf in tweestrijd bent, aan de ene kant heb je ontzettend veel zin in een ijsje, maar een stemmetje […]

Vooringenomen

Klaar staan met een oordeel, niet kijken naar de feiten. Vooringenomenheid is het tegenovergestelde van objectief zijn.

VUCA-wereld

Wist jij dat we op het moment leven in een VUCA-wereld?  VUCA staat voor: Volatiel (vluchtig, snel veranderend en dynamisch) Uncertain (onzeker en onvoorspelbaar) Complex (ingewikkeld en verwarrend) Ambigu (vaag en onduidelijk) Die dynamische wereld vraagt van ons een proactieve houding. Om af te stemmen moeten we open staan voor nieuwe uitdagingen, kansen zien en pakken. En bij dat alles […]