Coachbegrippen

Vaardigheid

Een activiteit waarin iemand handig of goed is. Een doelmatige, fysieke handeling waar niet of nauwelijks bij hoeft te worden nagedacht. Een vaardigheid is iets anders dan een competentie.

Vacature

Een vacante (vrije) arbeidsplaats die beschikbaar is voor iemand binnen of buiten het bedrijf. Werkgevers zoeken naar geschikte sollicitanten voor de vacature op verschillende manieren. Voor het digitale tijdperk was dat vooral door een personeelsadvertentie te plaatsen in lokale of landelijke bladen en via uitzendbureaus. Tegenwoordig wordt vooral gebruik gemaakt van de eigen website, sociale media maar ook de eigen […]

Veranderen

Anders worden door aan jezelf te werken. Iets veranderen in je manieren, je gedrag of een situatie. Groeien door te leren.

Verantwoordelijkheid

Als je ergens verantwoordelijk voor bent, dan draag je de verantwoordelijkheid en wordt er van je verwacht die verantwoordelijkheid ook te nemen waarop je vervolgens kunt worden aangesproken.

Verantwoordelijkheidsgevoel

Zich (al dan niet bewust) betrokken voelen bij of voor iets of iemand.

Verbale communicatie

Verbaal is mondeling; communiceren met woorden uitgesproken of geschreven. Bij mondelinge communicatie zijn het de non-verbale signalen – zoals het optrekken van een wenkbrauw, een lachje – die belangrijke aanvullende informatie geven over bedoeling en emoties. Gebarentaal is non-verbaal, taal zonder uitgesproken woorden maar met het lichaam. Denk aan gebaren van het lijf, met armen, benen en het hoofd. Houding […]

Verbinding

Verbinding: een sociale uitwisseling van aandacht en waardering.

Vergrijzing

Vergrijzing is de verhouding van het aantal ouderen tot de totale bevolking. In Nederland groeide het aantal mensen van 65 en ouder van 6% in 1900 naar 19,5% in 2020. Daardoor vergrijst de samenleving. Het onderwijs, de zorg en de verpleging zien dat probleem al heel lang aankomen. Toch leidt de vergrijzing al vanaf 2020 tot krapte op de arbeidsmarkt. […]

Vertrouwen

Het is er of het is er niet. Als je vertrouwen in iemand hebt ga je er van uit dat de ander betrouwbaar is. Vertrouwen is meer een kwestie van gevoel dan tastbaar. Je veronderstelt dat de ander afspraken nakomt en doet wat hij zegt. Voor je klaar staat als je hem of haar nodig hebt. Je kunt en durft […]

Vertrouwenspersoon

De persoon waar je terecht kunt als je last hebt van intimiderend gedrag of pesten op het werk. Een vertrouwenspersoon geeft voorlichting en informeert medewerkers en management over werkwijze en beleid ongewenst gedrag. Verleent eerste opvang aan mensen die bij hem of haar komen met klachten. Onderzoekt of informele oplossingen mogelijk zijn. Informeert de klager/het slachtoffer over oplossingsmogelijkheden. En verwijst […]

Verwachtingen

Zijn gebaseerd op de normen en waarden die mensen zich tijdens hun leven, onder invloed van opvoeding en omgeving, hebben gevormd.

Verzuim

De meest bekende vorm van verzuim is vanwege ziekte. Je bent dan niet aanwezig op het werk. Mensen die langere tijden ziek zijn geweest hebben soms moeite met het hervatten van hun werkzaamheden. Al dan niet op advies van een arbodienst wordt voor de re-integratie vaak een coach ingeschakeld. Verzuim wegens een duidelijk aanwijsbare reden wordt wit verzuim genoemd. Grijs […]

Visie

Een realiseerbaar verlangen dat focus geeft.

Visualiseren

Verbeelden van een beeld in gedachten; bijvoorbeeld een herinnering oproepen met al je zintuigen, inclusief alle gevoelens en emoties. Ook kun je een gedroomd toekomstbeeld visualiseren. Door beeldend na te denken over wat je wilt bereiken of je juist voor te stellen wat er gebeurt als je kwijtraakt wat je hebt.

Vitaliteit

Bruisen van energie; fit; lichamelijk, mentaal en emotioneel gezond.

Voice Dialogue

Voice dialogue is een methode die helpt bij het ontdekken van de innerlijke drijfveren. Jezelf beter leren kennen door in contact te komen met je innerlijke stemmen, je subpersonen. Elke stem heeft een eigen manier van denken, doen, voelen en waarnemen. Stel je de situatie voor dat je met jezelf in tweestrijd bent. Aan de ene kant heb je ontzettend veel […]

Vooringenomen

Klaar staan met een oordeel, niet kijken naar de feiten. Vooringenomenheid is het tegenovergestelde van objectief.

Vooroordeel

Een vooroordeel is een ongenuanceerde, niet op feiten gebaseerde mening. De ratio voor wat betreft kennis, ervaring of observatie is uitgeschakeld. Men vraagt zich niets af en er worden geen vragen gesteld. Iedereen heeft vooroordelen, onbewust en vanzelfsprekend, meegenomen en opgedaan in de cultuur waar hij leeft en is opgegroeid. Soms liggen vooroordelen aan de oppervlakte en kun je je […]

VUCA-wereld

Wist jij dat we op het moment leven in een VUCA-wereld?  VUCA staat voor: Volatiel (vluchtig, snel veranderend en dynamisch) Uncertain (onzeker en onvoorspelbaar) Complex (ingewikkeld en verwarrend) Ambigu (vaag en onduidelijk) Die dynamische wereld vraagt van ons een proactieve houding. Om af te stemmen moeten we open staan voor nieuwe uitdagingen, kansen zien en pakken. En bij dat alles […]