Coachbegrippen

Vaardigheid

Een activiteit waarin iemand handig of goed is. Een doelmatige, fysieke handeling waar niet of nauwelijks bij hoeft te worden nagedacht. Een vaardigheid is iets anders dan een competentie.

Vacature

Een vacante (vrije) arbeidsplaats die beschikbaar is voor iemand binnen of buiten het bedrijf. Werkgevers zoeken naar geschikte sollicitanten voor de vacature op verschillende manieren. Voor het digitale tijdperk was dat vooral door een personeelsadvertentie te plaatsen in lokale of landelijke bladen en via uitzendbureaus. Tegenwoordig wordt vooral gebruik gemaakt van de eigen website, sociale media maar ook de eigen […]

Veranderen

Anders worden door te werken aan jezelf, aan je manier van denken, aan je gedrag en/of situatie; groeien door te leren.

Verantwoordelijkheid

Als je ergens verantwoordelijk voor bent, dan draag je de verantwoordelijkheid en wordt er van je verwacht die verantwoordelijkheid ook te nemen waarop je vervolgens kunt worden aangesproken.

Verantwoordelijkheidsgevoel

Zich (al dan niet bewust) betrokken voelen bij of voor iets of iemand.

Vertrouwen

Het is er of het is er niet. Als je vertrouwen in iemand hebt ga je er van uit dat de ander betrouwbaar is. Vertrouwen is meer een kwestie van gevoel dan tastbaar. Je veronderstelt dat de ander afspraken nakomt en doet wat hij zegt. Voor je klaar staat als je hem of haar nodig hebt. Je kunt en durft […]

Vertrouwenspersoon

De persoon waar je terecht kunt als je last hebt van intimiderend gedrag of pesten op het werk. Een vertrouwenspersoon geeft voorlichting en informeert medewerkers en management over werkwijze en beleid ongewenst gedrag. Verleent eerste opvang aan mensen die bij hem of haar komen met klachten. Onderzoekt of informele oplossingen mogelijk zijn. Informeert de klager/het slachtoffer over oplossingsmogelijkheden. En verwijst […]

Verwachtingen

Zijn gebaseerd op de normen en waarden die mensen zich tijdens hun leven, onder invloed van opvoeding en omgeving, hebben gevormd.

Visie

Een realiseerbaar verlangen dat focus geeft.

Visualiseren

Verbeelden van een beeld in gedachten; bijvoorbeeld een herinnering oproepen met al je zintuigen, inclusief alle gevoelens en emoties.

Vitaliteit

Bruisen van energie; fit; lichamelijk, mentaal en emotioneel gezond.

Voice Dialogue

Hal en Sidra Stone legden de basis voor deze coachmethode waarbij je jezelf beter leert kennen en in contact komt met je innerlijke stemmen, de subpersonen. Elke stem heeft een eigen manier van denken, doen, voelen en waarnemen. Bijvoorbeeld een situatie dat je met jezelf in tweestrijd bent, aan de ene kant heb je ontzettend veel zin in een ijsje, maar een stemmetje […]

Vooringenomen

Klaar staan met een oordeel, niet kijken naar de feiten. Vooringenomenheid is het tegenovergestelde van objectief.

VUCA-wereld

Wist jij dat we op het moment leven in een VUCA-wereld?  VUCA staat voor: Volatiel (vluchtig, snel veranderend en dynamisch) Uncertain (onzeker en onvoorspelbaar) Complex (ingewikkeld en verwarrend) Ambigu (vaag en onduidelijk) Die dynamische wereld vraagt van ons een proactieve houding. Om af te stemmen moeten we open staan voor nieuwe uitdagingen, kansen zien en pakken. En bij dat alles […]