MBTI

Meyers-Briggs Type Indactor, kortweg de MBTI is een persoonlijkheidstest gebaseerd op het gedachtegoed van Carl Gustav Jung. De populaire test is ontwikkeld door Briggs en Meyers, moeder en dochter.

Uitgangspunt zijn vier dimensies met elke twee tegenpolen. Een onderzoek brengt de voorkeur eigenschappen in kaart op vier elk van verschillende dimensies:

  • ENERGIE = extravert (E) – introvert (I)
  • AANDACHT = sensing (S) – intuïtion (N) [ervarend – intuïtief]
  • BESLISSEN = thinking (T) – feeling (F) [denkend – voelend]
  • LEVEN = judging (J) – perceiving (P) [oordelend – waarnemend]

In totaal zijn er zo 16 combinatiemogelijkheden. Een persoonlijkheidspatroon wordt weergegeven met vier letters; de eerste letters van de voorkeur op de dimensie. Zo staat ISTJ voor introvert, ervarend, denkend, oordelend. En is de voorkeur ENFJ extravert, intuïtief, voelend en oordelend.

Een prettig leesbaar, informatief boek over MBTI is LifeTypes- Welke type bent u? En hoe benut u dat het best? van Sandra Krebs Hirsh en Jean Kummerow.