Coachbegrippen

Uitstelgedrag

Je tijd besteden aan andere, minder belangrijke dingen dan aan wat je echt moet of wilt doen.