Outplacement

Dreigt er gedwongen ontslag dan krijgt een medewerker vaak outplacement aangeboden door de werkgever. Een outplacementtraject kan deel uitmaken van  een sociaal plan bij collectief ontslag of van een ontslagvergoeding bij een vastgelopen carrière of arbeidsconflict.

Het doel van outplacement is primair gericht op hulp bieden bij het vinden van nieuw werk. Daar aan vooraf gaat een diepgaand zelfonderzoek dat zicht geeft op de eigen, haalbare mogelijkheden en rouwverwerking. Naast aandacht voor werkgerichte factoren en groeipotentie is er aandacht voor communicatieve vaardigheden, persoonlijke levensbeschouwing en de wisselwerking met de eigen leefomgeving.

Outplacementbureaus

Voor de uitvoering van outplacementtrajecten zijn er outplacementbureaus in alle vormen en maten. De twee uitersten zijn de hele grote bureaus als Randstad en de zelfstandig gevestigde loopbaancoach. Bij de grotere bureaus zijn naast de persoonlijke consulent ook psychologen en begeleiders met andere disciplines betrokken. Ze bieden naast individuele begeleiding ook groepsactiviteiten met lotgenoten. Daarnaast beschikken ze nogal eens over compleet uitgeruste werkplekken, voorzien van allerhande bedrijfsinformatie, vacatures en kranten die het solliciteren makkelijker maken. De zelfstandige loopbaancoach of loopbaanadviseur werkt in de meeste gevallen alleen en doet zelf de begeleiding.

Bij veel grotere organisaties onderhoudt de human resources afdeling contacten met vaste bureaus. En omdat de werkgever betaalt en opdrachtgever is van het outplacementtraject, ben je als medewerker verplicht tot dat bureau.  Soms kan de medewerker onafhankelijk van de werkgever een bureau uitzoeken en dat is zeker als er sprake is van een arbeidsconflict prettig.

Privacy is een punt van aandacht. Als het bureau rapporteert aan de werkgever is het wijs om daar vooraf duidelijke afspraken over te maken. Wat komt er wel en niet in te staan. Het gaat tenslotte om de toekomst van de medewerker buiten het bedrijf.

Outplacementtraject

Een standaard outplacementtraject bestaat niet, het ene bureau werkt graag met testen het andere juist niet. Hetzelfde geldt voor de duur van de begeleiding, die kan variëren van 3 tot soms wel 24 maanden. Inhoud en duur zijn o.a. afhankelijk van de vraag, de beschikbare tijd, het budget maar ook van het gekozen bureau. Het best maak je hier vooraf duidelijke afspraken over om vervelende verrassingen te voorkomen.

Ondanks de verschillen zijn er wel wat vaste onderdelen van een outplacementtraject te noemen. Zo is de eerste fase is altijd gericht op de verwerking van het ontslag, gevolgd door de fase van het zelfonderzoek, weten wie je bent en je talenten kennen. Dat kan bestaan uit het schrijven van je levensverhaal je biografie – , door testen en diverse opdrachten. Een verkenning van de arbeidsmarkt en het uitzetten van de loopbaanstrategie zijn ook vaste onderdelen, evenals de sollicitatieacitviteiten en het in kaart brengen van je netwerk. Meestal wordt ook nog een vorm van nazorg geboden.

De sollicitatieactiviteiten uitgelicht

Zeker als mensen langere tijd bij dezelfde werkgever hebben gewerkt is sollicitatiebegeleiding van het allergrootste belang. Het is handig te weten welke wervingskanalen nu interessant zijn. Wat de waarde is van uitzendbureaus en vacaturebanken. En hoe sociale media als LinkedIn, Twitter en Facebook kunnen bijdragen aan het vinden van werk.

Vaak wordt in kleine groepjes gewerkt aan op vacatures toegespitste sollicitatiebrieven en het cv. Maar ook het doen van open sollicitaties en het voeren van sollicitatie- en netwerkgesprekken worden getraind.

Het cv is bij sollicitaties een document dat verder moet gaan dan de opsomming van functies. Het is niet de bedoeling dat een standaard cv nieuwe ontwikkelingen in de weg staat. Juist in het contact met de nieuwe werkgever tellen op het cv de specifieke verantwoordelijkheden, de rollen, de vaardigheden en interessegebieden.

Kosten

De kosten van outplacement lopen sterk uiteen van 5000 tot 20000 euro en meer. Ook wordt wel een percentage van het jaarsalaris berekend.

Geen ontslag wel loopbaanoriëntatie

Voor iemand die zich wil oriënteren op zijn loopbaan als er van ontslag geen sprake is, bestaan er aangepaste programma’s die zich concentreren op zelfonderzoek en/of de sollicitatieactiviteiten. De kosten voor dergelijke trajecten zijn aanzienlijk lager dan voor outplacement.