Coachbegrippen

Gedrag

Alle acties en reacties in relatie tot de omgeving. Het kan bewust zijn en onbewust. Gedrag is zichtbaar maar ook onzichtbaar, zoals bij denken en voelen. Een gedragskenmerk is specifiek en waarneembaar.

Gedreven

Passievol en energiek

Gelijkheidsattractie

Als mensen zich aangetrokken voelen tot mensen die op hen lijken spreken we van gelijkheidsattractie. Het begrip uit de psychologie speelt een sterke rol bij sollicitatiegesprekken. Ook al voldoen alle kandidaten aan dezelfde competenties dan toch gaat de voorkeur uit onbewust uit naar de persoon waarin men zich sociaal herkent. Dat is o.a. de verklaring dat mensen van niet Nederlandse […]

Gelijkwaardig

Ongeacht afkomst, status, opleiding of inkomen gelijk zijn; een belangrijk uitgangspunt voor een coachrelatie.

Geluk

Geluk is een complex begrip. In de definitie van Bohlmeijer (2013) is geluk een combinatie van emotioneel, psychologische en sociaal welbevinden. Ab Dijksterhuis – schrijver van het boek Op naar geluk. De psychologie van een fijn leven stelt dat geluk wordt bepaald door drie factoren: gedrag (50% zelf te beïnvloeden) genen (40%) omstandigheden (10%)

Geluksgevoel

Endorfine is een stof dat de hersenen ontwikkelen en een geluksgevoel oproept na lichamelijke inspanning als hardlopen, het eten van chocola, chilipepers of door te lachen. Drie minuten je mondhoeken omhoog schijnt al effect te hebben ?

Generaties

Een generatie betreft leeftijdgenoten. Sociologisch gezien zijn generaties groepen mensen die in dezelfde periode geboren zijn en daardoor met elkaar verbonden. Ze delen hun levensgeschiedenis voor wat betreft de tijdgeest en de omstandigheden, wat hun mentale, fysieke en emotionele ontwikkeling beïnvloedt. [Hoe dit in de jaren zestig uitpakte staat mooi beschreven in No satisfaction Hoe we werden wie we zijn.] Zo […]

Gesloten vraag

Bij een gesloten vraag is geen ruimte voor eigen informatie. Het is ja of nee. Je leest de Margriet of niet. Sturen doe je met dit soort vragen als je het antwoord al inbouwt, zoals met de negatieve of de suggestieve vraag. Een voorbeeld van een negatief gesloten vraag is: Ga je niet vaak naar de bioscoop?  Een variatie op […]

Gestalt

Gestalt is een filosofie en een methodiek gericht op groei en ontwikkeling. Ook is het een vorm van therapie. Gestalt is gericht op gewaar zijn, heel zijn en contact. Uitgangspunten zijn: de mens is een geheel van lichaam, emoties, gedachten en waarnemingen die in onderling verband functioneren. de mens is onderdeel van zijn omgeving de mens is meer pro-actief dan […]

Gevoelens

Fysieke gewaarwording; zoals koud, warm, pijn, honger, vermoeidheid. Ook emoties als bang, boos, bedroefd en blij kunnen fysieke gewaarwordingen oproepen; een lichamelijke sensatie, veranderde spierspanning en adrenaline als onbewuste reactie op iets wat gebeurt of (mogelijk) gaat gebeuren.

Gig economie

Via online platformen flexibele werkkrachten inhuren voor kortdurende opdrachten. Naast Uber ook voor sectoren als de horeca en de zorg waar men vaak op het laatste moment verlegen zit om personeel en in de bouw, de media of de kunst. Marktplaats, Catawiki en Airbnb zijn vergelijkbare platformen waar mensen extra geld mee verdienen. De gig economie of de schnabbel economie, genoemd […]

Gouden kooi syndroom

Werk blijven doen zonder motivatie of uitdaging omdat het salaris zo hoog is dat geen andere werkgever bereid is dat te betalen.

Grit

Grit valt in de categorie buzzwoorden. Het is een veel gebruikt nieuwe term in talentontwikkeling. Het betekent zoveel als vastberadenheid in de zin van passie en doorzettingsvermogen. Buzzword komt natuurlijk uit het Engels en betekent: iets nieuws waar veel van wordt verwacht.

Groepsdynamiek

Een groep bestaat uit twee of meer individuen met ieder een eigen etnisch-culturele achtergrond, kennis en ervaring. Die zichtbare en onzichtbare verschillen beïnvloeden de processen die tussen mensen spelen. De groepsdynamiek. De groepsdynamiek is vaak onbewust. Vooroordelen, wij-zij denken, groepsdruk en discriminatie zorgen er voor dat mensen er bij horen of er buiten vallen. Het kenmerk van een groep is dat ze […]

GROW model

GROW is een letterwoord (acroniem) dat staat voor Goal, Realiteit, Opties en Wil. Goal  Lange termijn: Wat wil je bereiken? Hoe weet je dat je het bereikt hebt? Wanneer ben je tevreden? Korte termijn: Wat is je doel met dit gesprek en waar gaan we het dus over hebben? Realiteit  Wat is de situatie op dit moment, waar sta je […]