Coachbegrippen

Facial feedback

Bij feedback krijg je van anderen terug wat zij van jou zien en ervaren. Bij facial feedback beïnvloeden je eigen gezichtsspieren jouw emoties. Dus als je boos kijkt, wenkbrauwen gefronst en lippen op elkaar geperst dan versterkt dat je gevoel van boosheid. Het omgekeerde werkt ook, lach je regelmatig dan versterkt dat je positieve gevoelens. Een grappig voorbeeld is het tweede […]

Faciliteren

Faciliteren is ondersteuning bieden om een proces mogelijk te maken. In een coachtraject is de coach de facilitator die het leer- en/of ontwikkelproces van de gecoachte begeleidt en ondersteunt. De facilitator is een

Falen

Falen is het gevoel dat je iets niet kan, dat je tekort schiet. De opdracht voelt als een mislukt.

Feedback

Terugkrijgen van anderen hoe je gezien en ervaren wordt; feedback krijg je vooral op gedrag in werksituaties. Feedback geven: rekening houden met eigenwaarde van de ander, het juiste moment kiezen, de tijd nemen en positief eindigen. Maak het specifiek met aandacht voor vorm, effect op anderen / resultaat en hoe in toekomstige situaties. Feedback ontvangen: luister vooral en wil je […]

FIRE

Financial Independence, Retire Early (FIRE), letterlijk voor financieel onafhankelijk en vroeg met pensioen. Door slim en zuinig te leven ver voor de wettige pensioendatum kunnen stoppen met werken. Het is al enige jaren een populaire manier van leven voor twintigers en dertigers. Het is een beweging gestart in Canada en Amerika en inmiddels ook in Europa populair.

Flexibiliteit

Flexibiliteit is meebewegen en je aanpassen bij veranderende omstandigheden. Denk aan veranderingen van de (arbeids)omstandigheden. In plaats van op het werk thuis werken omdat de omstandigheden daartoe dwingen. Of bij het bij het maken van afspraken. Flexibiliteit komt tot uiting  tot uiting in ons gedrag en wordt beïnvloedt door onze ervaringen. Het is een prettige eigenschap die ook veel gevraagd […]

Flexwerker

Iemand die tijdelijk een functie vervult. Al het tijdelijke werk is flexwerk; of het nu een contract is voor een week, een paar maanden of een jaar, via een uitzendbureau als freelancer of als oproepkracht.

Flow

Een staat van uiterste concentratie en vertrouwen in het resultaat, de tijd en het ego vergeten en met plezier in het werk. Een positief gevoel bij  het bezig zijn met intrinsiek bevredigende activiteiten. Het is een optimale, harmonische ervaring – gevoelens, gedachten en verwachtingen zij in evenwicht. Je bent volledige betrokken bij het moment, een gevoel dat aan geluk grenst. […]

Focus

Geconcentreerd gericht op een doel.

Fomo

fear of missing out is het angstige gevoel iets te missen. Het fenomeen is van alle tijden. Maar het wordt de laatste jaren sterk gevoed door de sociale media. Het is de drive om permanent gelukkig te zijn. Alles uit het leven te halen wat er in zit. Mensen die veel druk van fomo ervaren, zijn vaak minder tevreden en minder […]

Fordisme

Genoemd naar Henri Ford (van het gelijknamige automerk; het betreft de economische groei in de periode van 1940 tot 1970, waarin er en duidelijke overgang was in de ontwikkeling van landbouw naar industrie en massaproductie.

Framing

Een vorm van overtuigen door een beeldspraak of woorden zo vaak te herhalen dat het als feit wordt aangenomen. Bijv. Oudere werknemers zijn duur, niet flexibel en vaak ziek. De feiten spreken het tegen, maar toch is dit zo vaak herhaald dat de maatschappij oudere werknemers als lastige kostenpost is gaan zien. Je kunt je voorstellen dat elke situatie waarin […]

Frustratie

Een emotionele toestand die iemand belemmert zijn verwachtingen of doelen te realiseren. Iedereen ervaart frustraties als hij obstakels tegenkomt die hem verhinderen, vertragen of moeilijkheden in de weg leggen om het beoogde doel te bereiken. Er zijn 3 mogelijkheden om op frustratie te reageren: De schuld bij anderen buiten zichzelf leggen, de vader of moeder, de leraar, de leidinggevende, de […]

Frustratietolerantie

Om kunnen gaan met tegenslag zonder al te veel van slag te raken en impulsief te reageren. Een voorbeeld: een computerprogramma reageert niet  zoals je verwacht en je zit direct met je handen in het haar of begint te schelden en te smijten.