Mentale modellen

Mentale modellen bepalen ons denken en beïnvloeden wat we doen. Het zijn regels in ons hoofd die het mogelijk maken snel en automatisch te handelen. Dat is handig maar daardoor vormen ze een barrière voor vernieuwing. Stereotypen in het denken zijn Duitsers drinken bier, Amerikanen zijn dik, Nederlanders zijn zuinig.