Mediation

Conflictbemiddeling; met hulp van een onafhankelijke bemiddelaar, de mediator, ruziënde partijen met elkaar in gesprek brengen met als doel het probleem samen op te lossen. Kenmerk: vrijwillig maar niet vrijblijvend; veel toegepast bij echtscheiding, arbeidsconflicten, zakelijke conflicten en burenruzie.

De mediator bemiddelt bij conflicten tussen personen. De mediator zet zich in om de communicatie tussen partijen (weer) op gang te brengen. Hij begeleidt gesprekken om het conflict voor beide partijen zo goed mogelijk op te lossen. Hij bewaakt het proces en helpt zoeken naar oplossingen.