Coachbegrippen

E-coaching

E-coaching is online communicatie. Ook wel coaching op afstand, het contact tussen coach en gecoachte vindt digitaal plaats via mail of chat. E-coaching heeft enkele voordelen boven face-to-face gesprekken. Het is niet afhankelijk van de tijd. Coach en gecoachte hoeven geen afspraak te maken en er gaat geen kostbare tijd verloren met reizen. De coach reageert op een mail van […]

Efficiëntie

Doelmatig en optimaal omgaan met tijd, geld, middelen en energie om het doel te bereiken. Is het beoogde doel binnen de tijd en met de beschikbare middel bereikt dan was dat effectief.

EFT

Emotional Freedom Techniques, een in coaching steeds vaker toegepaste therapie die verstoringen in het energiesysteem kan verhelpen. Kenmerkend voor de methode is het kloppen op meridiaanpunten. De toepassing is bij angsten, stress en traumaverwerking.

EGO

Het IK in de therorie van Freud (neuroloog, 1856-1939) een van de drie delen van de persoonlijkheidsstructuur. Het ego is het deel dat moet omgaan met de realiteit en de buitenwereld. Daarnaast gebruikte hij het id (het het), dat overeenkomt met ‘dierlijke’ instincten – een pasgeboren baby is alleen maar id en het superego, het bewustzijn en de moraliteit. Het houdt de […]

Egoposities 

Het OVK model (OVK = Ouder, Volwassene, Kind) is een van de belangrijkste modellen uit de TA. Elke positie is een samenhangend geheel van denken, voelen en handelen waarmee we op een bepaald moment een deel van onze persoonlijkheid laten zien.

Eigenaarschap

Zich verantwoordelijk voelen voor inzet om het eindresultaat te bereiken

Elevator pitch

Een korte mondelinge wervende presentatie van jezelf in 30 tot maximaal 60 seconden. Het is de bedoeling dat je kort en snel toekomstgericht kunt vertellen wie je bent en wat jouw waarde is. Stel je voor dat je met iemand en de lift stapt en dat de ander aan het eind van de rit verlangt naar de rest van je […]

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing is een therapie waarbij kwellende, traumatische herinneringen vervagen door gecontroleerd met de ogen te bewegen. Het wordt toegepast bij mensen met een posttraumatisch stress syndroom. De therapie vindt ook steeds meer toepassing in de coachpraktijk.

Emoties

Bang, boos, blij en bedroefd zijn de basisemoties, alle andere emoties zijn daar van afgeleid. Een emotie is een proces dat begint met een automatische inschatting in onze hersenen van een situatie gebaseerd op de persoonlijke ontwikkeling, gecombineerd met lichamelijke veranderingen en emotioneel gedrag. Paul Ekman spreekt van universele emoties. Hij ontdekte dat de gezichtsuitdrukking van die basisemoties door mensen over de hele […]

Emotionele intelligentie

EQ, het herkennen van eigen gevoelens en die van anderen. Maar vooral ook de vaardigheid hebben jezelf en anderen te motiveren impulsen te beheersen.

Empathie

Het vermogen je in te leven in emoties, gedachten en beleving van de ander en daar gepast op reageren. Het gaat dus over het vermogen je in te leven en te reageren.

Employability

Duurzame brede, optimale inzetbaarheid van medewerkers die zich gemakkelijk kunnen en willen aanpassen bij veranderingen van het werkveld en/of technologie. Voorwaarden voor employabel zijn: bijhouden van kennis en vaardigheden door scholing en zelfstudie gericht blijven op nieuwe ontwikkelingen stil staan bij eigen inzetbaarheid op langere termijn 3, 5 of meer jaar denken buiten de starre profielen van functies en functie-eisen […]

Empowerment

Een verhoogde bereidheid tot experimenteren, creativiteit en leren.

Endorfine

Ook wel gelukshormoon, een morfineachtige stof die door de hersenen worden aangemaakt.

Energie

De fysieke en geestelijke kracht om werk te verzetten; het energieniveau is individueel en afhankelijk van in- en externe factoren.

Energiemanagement

In de loop van een werkdag verandert je energieniveau. Signalen dat de energie op raakt zijn vermoeidheid, gapen, hoofdpijn en concentratieverlies. Het best kom je dan zo snel mogelijk in beweging. Want eigenlijk is het een teken dat je dan al te lang bent doorgegaan. Doe iets wat je nieuwe energie geeft. Verander je van plek en taak. Als het […]

Erkenning

Gezien worden, feedback en waardering krijgen.

Escalatieladder

De ontwikkeling van een conflict kent een aantal fasen. Friederich Glasl heeft dat prachtig in beeld gebracht met een model in de vorm van een trap met 9 treden: de escalatieladder. Elke fase heeft drie treden waarop het conflict zich ontwikkelt in op- of aflopende stappen. De rationele eerste fase is nog gericht win-win. Er is spanning, maar partijen zijn […]

Evolutie

Geleidelijke ontwikkeling door afgestemd te blijven op de veranderende omstandigheden. Het begrip evolutie komt uit de biologie, maar wordt tegenwoordig breder gebruikt. In Nieuwe banen op de arbeidsmarkt van de toekomst lees je over de digitale evolutie.

Experimenteren

Een fase van uitproberen of testen van een plan, een oplossing of ontwikkeling gedurende een vooraf bepaalde periode en tijdens een specifieke situatie. Tijdens een coachtraject komt het voor dat de gecoachte na een coachsessie experimenteert met bepaald gedrag op het werk. Iemand die wat assertiever wil worden oefent bijvoorbeeld met elke dag een keer nee te zeggen of een […]

Extravert

Mensen die meer gericht zijn op de buitenwereld en hun sociale omgeving, in tegenstelling tot meer introverte mensen. De huidige maatschappij staat meer open voor extravert gedrag.