Coachbegrippen

E-coaching

Coaching op afstand met behulp van email, skype en/of chat.

Efficiëntie

Doelmatig en optimaal omgaan met tijd, geld, middelen en energie om het doel te bereiken. Is het beoogde doel binnen de tijd en met de beschikbare middel bereikt dan was dat effectief.

EFT

Emotional Freedom Techniques, een in coaching steeds vaker toegepaste therapie die verstoringen in het energiesysteem kan verhelpen. Kenmerkend voor de methode is het kloppen op meridiaanpunten. De toepassing is bij angsten, stress en traumaverwerking.

EGO

Het IK in de therorie van Freud (neuroloog, 1856-1939) een van de drie delen van de persoonlijkheidsstructuur. Het ego is het deel dat moet omgaan met de realiteit en de buitenwereld. Daarnaast gebruikte hij het id (het het), dat overeenkomt met ‘dierlijke’ instincten – een pasgeboren baby is alleen maar id en het superego, het bewustzijn en de moraliteit. Het houdt de […]

Egoposities 

Het OVK model (OVK = Ouder, Volwassene, Kind) is een van de belangrijkste modellen uit de TA. Elke positie is een samenhangend geheel van denken, voelen en handelen waarmee we op een bepaald moment een deel van onze persoonlijkheid laten zien.

Eigenaarschap

Zich verantwoordelijk voelen voor inzet om het eindresultaat te bereiken

Elevator pitch

Een korte mondelinge wervende presentatie van jezelf in 30 tot maximaal 60 seconden. Het is de bedoeling dat je kort en snel toekomstgericht kunt vertellen wie je bent en wat jouw waarde is. Stel je voor dat je met iemand en de lift stapt en dat de ander aan het eind van de rit verlangt naar de rest van je […]

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing is een therapie waarbij kwellende, traumatische herinneringen vervagen door gecontroleerd met de ogen te bewegen. Het wordt toegepast bij mensen met een posttraumatisch stress syndroom. De therapie vindt ook steeds meer toepassing in de coachpraktijk.

Emoties

Bang, boos, blij en bedroefd zijn de basisemoties, alle andere emoties zijn daar van afgeleid. Een emotie is een proces dat begint met een automatische inschatting in onze hersenen van een situatie gebaseerd op de persoonlijke ontwikkeling, gecombineerd met lichamelijke veranderingen en emotioneel gedrag. Paul Ekman spreekt van universele emoties. Hij ontdekte dat de gezichtsuitdrukking van die basisemoties door mensen over de hele […]

Emotionele intelligentie

Het herkennen van eigen gevoelens en die van anderen; jezelf kunnen motiveren en impulsen beheersen.

Empathie

Het vermogen je in te leven in emoties, gedachten en beleving van de ander en daar gepast op reageren. Het gaat dus over het vermogen je in te leven en te reageren.

Employability

Duurzame brede, optimale inzetbaarheid van medewerkers die zich gemakkelijk kunnen en willen aanpassen bij veranderingen van het werkveld en/of technologie. Voorwaarden voor employabel zijn: bijhouden van kennis en vaardigheden door scholing en zelfstudie gericht blijven op nieuwe ontwikkelingen stil staan bij eigen inzetbaarheid op langere termijn 3, 5 of meer jaar denken buiten de starre profielen van functies en functie-eisen […]

Empowerment

Een verhoogde bereidheid tot experimenteren, creativiteit en leren.

Endorfine

Ook wel gelukshormoon, een morfineachtige stof die door de hersenen worden aangemaakt.

Energie

De fysieke en geestelijke kracht om werk te verzetten; het energieniveau is individueel en afhankelijk van in- en externe factoren.

Erkenning

Gezien worden, feedback en waardering krijgen.

Evolutie

Geleidelijke ontwikkeling door afgestemd te blijven op de veranderende omstandigheden. Het begrip evolutie komt uit de biologie, maar wordt tegenwoordig breder gebruikt. In Nieuwe banen op de arbeidsmarkt van de toekomst lees je over de digitale evolutie.

Extravert

Mensen die meer gericht zijn op de buitenwereld en hun sociale omgeving, in tegenstelling tot meer introverte mensen.