Coachbegrippen

E-coaching

E-coaching is online communicatie. Ook wel coaching op afstand, het contact tussen coach en gecoachte vindt digitaal plaats via mail of chat. E-coaching heeft enkele voordelen boven face-to-face gesprekken. Het is niet afhankelijk van de tijd. Coach en gecoachte hoeven geen afspraak te maken en er gaat geen kostbare tijd verloren met reizen. De coach reageert op een mail van […]

Efficiëntie

Doelmatig en optimaal omgaan met tijd, geld, middelen en energie om het doel te bereiken. Is het beoogde doel binnen de tijd en met de beschikbare middel bereikt dan was dat effectief.

EFT

Emotional Freedom Techniques, een in coaching steeds vaker toegepaste therapie die verstoringen in het energiesysteem kan verhelpen. Kenmerkend voor de methode is het kloppen op meridiaanpunten. De toepassing is bij angsten, stress en traumaverwerking.

EGO

Het IK in de therorie van Freud (neuroloog, 1856-1939) een van de drie delen van de persoonlijkheidsstructuur. Het ego is het deel dat moet omgaan met de realiteit en de buitenwereld. Daarnaast gebruikte hij het id (het het), dat overeenkomt met ‘dierlijke’ instincten – een pasgeboren baby is alleen maar id en het superego, het bewustzijn en de moraliteit. Het houdt de […]

Egoposities 

Het OVK model (OVK = Ouder, Volwassene, Kind), weergegeven in een model als drie gestapelde bollen. Van boven naar beneden, de Ouder positie, de Volwassene positie en de Kind positie voorstellend. Het is het basis model uit de TA. Elke positie is een samenhangend geheel van denken, voelen en handelen waarmee we op een bepaald moment een deel van onze persoonlijkheid […]

Eigenaarschap

Zich verantwoordelijk voelen voor inzet om het eindresultaat te bereiken

Eigenschap

Een typisch kenmerk van iets of iemand. Bij mensen kan een eigenschap erfelijk zijn zoals krullen of stijl haar. Ook kan het betrekking hebben op een aangeboren talent of karaktertrek.

Eisenhower matrix

Volgens overlevering is dit bekende managementmodel ontwikkeld door Dwight D. Eisenhower, Amerika’s 34e president. De methode wordt gebruikt om overzicht te brengen in je werkvoorraad. Dat doe je door onderscheid te maken tussen belangrijke en dringende taken, maar je kijkt ook naar de onbelangrijke en niet dringende taken. De Eisenhower matrix is een aternatieve manier voor de todo lijst. Je […]

Elevator pitch

Een pitch is een korte mondelinge wervende presentatie van jezelf in 30 tot maximaal 60 seconden. En stel je je voor dat je met iemand in de lift stapt. En dat de ander aan het eind van de gezamenlijke rit nieuwsgierig is naar de rest van je verhaal. Dan begrijp je ook waarom we het hebben over de elevator pitch. […]

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing is een therapie waarbij kwellende, traumatische herinneringen vervagen door gecontroleerd met de ogen te bewegen. Het wordt toegepast bij mensen met een posttraumatisch stress syndroom. De therapie vindt ook steeds meer toepassing in de coachpraktijk.

Emotieregulatie

Emotieregulatie is voelen wat je voelt, er woorden aan kunnen geven en er met afstand naar kijken. Het is een emotionele vaardigheid om juist op momenten dat je emotioneel bent, niet overweldigd raakt door gevoelens. Het is de kunst om te blijven voelen én nadenken met affectie over wat je voelt. Emotieregulatie  dat een sterk onderdeel van mentaliseren.

Emoties

Bang, boos, blij en bedroefd zijn de basisemoties, alle andere emoties zijn daar van afgeleid. Een emotie is een proces dat begint met een automatische inschatting in onze hersenen van een situatie gebaseerd op de persoonlijke ontwikkeling, gecombineerd met lichamelijke veranderingen en emotioneel gedrag. Paul Ekman spreekt van universele emoties. Hij ontdekte dat de gezichtsuitdrukking van die basisemoties door mensen over de hele […]

Emotionele intelligentie

EQ – emotiequotiënt – het herkennen van eigen gevoelens en die van anderen. Weten hoe en wanneer emoties te uiten, zichzelf en anderen te motiveren en impulsen te beheersen. Kernbegrippen van EQ: Emotioneel zelfbewustzijn – inzicht in eigen mogelijkheden en onmogelijkheden en daaruit conclusies trekken. Zelfbeheersing  – bereid te werken aan doelen op langere termijn. Besef van realiteit, assertiviteit en optimisme – […]

Empathie

Empathie is het vermogen je in te leven in emoties, gedachten en beleving van anderen en daar gepast op reageren. Bij empathie is er sprake van emotioneel willen begrijpen en dat blijkt uit de communicatie. Empathie is complexer dan inlevingsvermogen en meer dan alledaagse vriendelijkheid en emotionele gevoeligheid. De neurologische basis van empathie zijn spiegelneuronen.

Employability

Duurzame brede, optimale inzetbaarheid van medewerkers die zich gemakkelijk kunnen en willen aanpassen bij veranderingen van het werkveld en/of technologie. Voorwaarden voor employabel zijn: bijhouden van kennis en vaardigheden door scholing en zelfstudie gericht blijven op nieuwe ontwikkelingen stil staan bij eigen inzetbaarheid op langere termijn 3, 5 of meer jaar denken buiten de starre profielen van functies en functie-eisen […]

Empowerment

Een verhoogde bereidheid tot experimenteren, creativiteit en leren.

Endorfine

Ook wel gelukshormoon, een morfineachtige stof die door de hersenen worden aangemaakt.

Energie

De fysieke en geestelijke kracht om werk te verzetten; het energieniveau is individueel en afhankelijk van in- en externe factoren.

Energiemanagement

In de loop van een werkdag verandert je energieniveau. Signalen dat de energie op raakt zijn vermoeidheid, gapen, hoofdpijn en concentratieverlies. Het best kom je dan zo snel mogelijk in beweging. Want eigenlijk is het een teken dat je dan al te lang bent doorgegaan. Doe iets wat je nieuwe energie geeft. Verander je van plek en taak. Als het […]

Ergonomie

Ergonomie is het afstemmen van middelen en omstandigheden aan mogelijkheid van de mens. Het doel is dat mensen onder alle omstandigheden zo goed als mogelijk fysiek en mentaal – ergonomisch verantwoord – kunnen blijven functioneren thuis en op het werk. Zo worden werkplekken het best op basis van ergonomisch onderzoek ingericht. Dit is o.a. opgenomen in de arbowetgeving en geldt […]

Erkenning

Gezien worden, feedback en waardering krijgen.

Escalatieladder

De ontwikkeling van een conflict kent een aantal fasen. Friederich Glasl heeft dat prachtig in beeld gebracht met een model in de vorm van een trap met 9 treden: de escalatieladder. Elke fase heeft drie treden waarop het conflict zich ontwikkelt in op- of aflopende stappen. De rationele eerste fase is nog gericht win-win. Er is spanning, maar partijen zijn […]

Evolutie

Geleidelijke ontwikkeling door afgestemd te blijven op de veranderende omstandigheden. Het begrip evolutie komt uit de biologie, maar wordt tegenwoordig breder gebruikt. In Nieuwe banen op de arbeidsmarkt van de toekomst lees je over de digitale evolutie.

Experimenteren

Een fase van uitproberen of testen van een plan, een oplossing of ontwikkeling gedurende een vooraf bepaalde periode en tijdens een specifieke situatie. Tijdens een coachtraject komt het voor dat de gecoachte na een coachsessie experimenteert met bepaald gedrag op het werk. Iemand die wat assertiever wil worden oefent bijvoorbeeld met elke dag een keer nee te zeggen of een […]

Extravert

Mensen die meer gericht zijn op de buitenwereld en hun sociale omgeving, in tegenstelling tot meer introverte mensen. De huidige maatschappij staat meer open voor extravert gedrag.