Coachbegrippen

Talent

Een natuurlijke aanleg.

Taylorisme

De mens is van nature lui, dat was zijn uitgangspunt, stelde Frederique Taylor. Hij vond dat mensen in fabrieken niet zo hard werkten als ze konden en dat kostte bedrijven geld. Hij bestudeerde productieprocessen en kwam tot de conclusie dat mensen duidelijke, afgebakende taken en controle nodig hebben om efficiënt en productief te zijn. Zijn gedachtegoed (1911) is tot ver in de […]

Technostress

Mentale of fysieke spanningen en klachten omdat mensen problemen ervaren in de omgang met nieuwe technologie.

Terugvalpreventie

Terugvallen in oude patronen of gedrag voorkomen na veranderingsproces.

Thomas en Kilman

Ontwikkelden een test over de manieren van omgaan met conflicten: competitief, samenwerken, compromis zoeken, vermijden, aanpassen.

Tijdmanagement

Timemanagement efficiënt omgaan met de beschikbare tijd.

Transactionele analyse

Afgekort TA is een theorie om patronen en onderliggende drijveren in communicatie te onderzoeken. Waarom doe je wat je doet en zeg je wat je zegt. TA is een effectief instrument bij coaching voor versterking van het zelfsturend vermogen. Eric Berne (1910-1970), psychiater, is grondlegger van de TA.

Transformatieproces

Een proces van verandering.

Transparant

Persoonlijk: zeggen wat je vindt, voelt en denkt.