Coachbegrippen

Halo effect

Een positieve eerste indruk over iemand (of een situatie) bepaalt het oordeel over de hele persoon. De waarneming van een positief element beïnvloedt het hele oordeel.

Harmonie

Evenwichtig, in juiste verhouding samenkomen tot een geheel en in overeenstemming met elkaar. Harmonie is tegengestelde van conflict. Kenmerk van harmonie is de bereidheid tot begrijpen van elkaar en in gelijke mate rekening met elkaar houden.

Hiërarchie

De rangorde en de gezagsverhouding in een organisatie.

Holografie

Een organisatievorm zonder managers en bureaucratie. Een voorbeeld dat vaak wordt aangehaald is het Braziliaanse Semler.

Horn effect

Een negatief oordeel dat gevormd wordt over iemand op basis van een voor de waarnemer negatief kenmerk.

HSP

Highly Sensitive Person, de term van E.N. Aron wordt gebruikt voor mensen van wie de zintuigen gevoeliger zijn voor indrukken dan ‘normaal’ worden wel hoog sensitief of hooggevoelig genoemd. Zij horen, zien, ruiken, proeven, voelen en ervaren meer intens dan gemiddeld, waardoor zij soms het gevoel hebben overladen te worden.

Human Dynamics

Inzicht in ontwikkelingsmogelijkheden op basis van mentale, fysieke en emotionele persoonlijke dynamieken. De theorie is van Sandra Seagal en David Horne.