Coachbegrippen

Halo effect

Een positieve eerste indruk over iemand (of een situatie) bepaalt het oordeel over de hele persoon. De waarneming van een positief element beïnvloedt het hele oordeel.

Harmonie

Evenwichtig, in juiste verhouding samenkomen tot een geheel en in overeenstemming met elkaar. Harmonie is tegengestelde van conflict. Kenmerk van harmonie is de bereidheid tot begrijpen van elkaar en in gelijke mate rekening met elkaar houden.

Hiërarchie

De rangorde en de gezagsverhouding in een organisatie.

Holografie

Een organisatievorm zonder managers en bureaucratie. Een voorbeeld dat vaak wordt aangehaald is het Braziliaanse Semler.

Horn effect

Een negatief oordeel dat gevormd wordt over iemand op basis van een voor de waarnemer negatief kenmerk.

HSP

De afkorting voor HSP is Highly Sensitive Person wordt gebruikt voor mensen van wie de zintuigen hypersensitief zijn. Ze zijn gevoeliger voor indrukken dan ‘normaal’. Ze horen, zien, ruiken, proeven, voelen en ervaren meer intens dan gemiddeld. Daardoor hebben ze het gevoel overladen te worden door prikkels, wat vaak verwarrend voor hen is. Hoog sensitief of hooggevoelig zijn andere uitdrukkingen voor […]

Human Dynamics

Inzicht in ontwikkelingsmogelijkheden op basis van mentale, fysieke en emotionele persoonlijke dynamieken. De theorie is van Sandra Seagal en David Horne.

Hybride werken

Denk bij hybride aan kruising of mengvorm. Hybride duidt op een combinatie van twee soorten die normaal niet gecombineerd worden.  Zo is ook hybride werken ook een mengvorm. De ene dag vraagt het werk dat je naar kantoor komt, andere dagen werk je vanaf een locatie of thuis. Dankzij de mogelijkheden van het internet is werken minder gebonden aan locatie […]