Gratis ontwikkeladvies ‘NL leert door’

Helaas niet meer mogelijk!

Al op 1 september 2020 is het maximum bereikt.
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid subsidieert tijdelijk een Gratis Ontwikkeladvies. Met de tijdelijke regeling wil de overheid de arbeidsmarkt stimuleren. Om zo de positie van werkenden en werkzoekenden te verbeteren zodat ze zich kunnen voorbereiden op economisch mindere tijden.

Tot en met december 2020 kan iedereen in de leeftijd van 18 tot 66 in aanmerking komen voor een gratis ontwikkeladvies ter waarde van 700 euro.

‘NL leert door’

Het gesubsidieerde ontwikkeladvies is een onderdeel van het programma NL leert door. Met de regeling wil het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mede de gevolgen van de coronacrisis verzachten. Het ontwikkeladvies biedt werkenden, flexwerkers, zzp’ers én werkzoekenden ondersteuning bij de oriëntatie op hun actuele arbeidsmarktmogelijkheden.

Door de coronacrisis en de verdergaande digitalisering verandert er veel van het huidige werk. Mogelijk heeft dat ook gevolgen voor jouw baan.

De stappen in het ontwikkeladvies:

 • telefonische intake
  Wil je gebruik maken van de subsidieregeling voor het ontwikkeladvies NL leert door, dan bevestig je je aanmelding per mail. Daarmee verbind je je mee te werken aan het invullen van alle noodzakelijke formulieren voor de aanvraagprocedure.
 • digitale arbeidsmarktscan
  Een vereist onderdeel van het ontwikkeladvies. De arbeidsmarktscan maakt voor jou inzichtelijk welke arbeidsmarktkansen er nu zijn op basis van je werkervaring en ontwikkelwensen.
 • vier uur online coachcontact
  Aan de orde komen je competenties, drijfveren en mogelijkheden.
 • een persoonlijk ontwikkelplan
  Van waaruit je op basis van eigen leervermogen en kwaliteiten bepaalt welke stappen je gaat zetten.

De registratie van je deelname en de subsidie aanvraag van € 700,– verlopen via de loopbaanadviseur.

Er wordt gewerkt conform de Gedragscode voor loopbaanadviseurs van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

In het kader van een ‘Levenlang Leren’ subsidieerde de overheid het ontwikkeladvies al eerder zoals voor 45+ in 2018 en 2019.