‘NL leert door’

In 2019 en 2020 subsidieerde het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het ontwikkeladvies. Met dat soort tijdelijke regelingen wilde de overheid de arbeidsmarkt stimuleren. Werkenden en werkzoekenden konden zich voorbereiden op economisch mindere tijden. Zo konden zij hun kansen op de arbeidsmarkt verbeteren.

Veel belangstelling voor de gratis trajecten

bijwerken: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/leven-lang-ontwikkelen-financiele-regelingen/nederland-leert-door

Het ontwikkeladvies biedt werkenden, flexwerkers, zzp’ers én werkzoekenden ondersteuning bij de oriëntatie op hun actuele arbeidsmarktmogelijkheden. Het gratis ontwikkeladvies ter waarde van 700 euro was voor mensen van 18 tot 66 jaar. Hoewel de laatste regeling nog loopt tot 1 april 2021, was het maximum van de 55.000 trajecten al in de eerste week van december bereikt.

‘NL leert door’

Het gesubsidieerde ontwikkeladvies is een onderdeel van het programma NL leert door. Met de regeling wil de overheid niet alleen de gevolgen van de coronacrisis verzachten, maar ook de gevolgen van de digitalisering.

De arbeidsmarkt verandert in een razend tempo. Mogelijk heeft dat ook gevolgen voor jouw baan.

De stappen in het ontwikkeladvies:

 • telefonische intake
  Wil je gebruik maken van de subsidieregeling voor het ontwikkeladvies NL leert door, dan bevestig je je aanmelding per mail. Daarmee verbind je je mee te werken aan het invullen van alle noodzakelijke formulieren voor de aanvraagprocedure.
 • digitale arbeidsmarktscan
  Een vereist onderdeel van het ontwikkeladvies. De arbeidsmarktscan maakt voor jou inzichtelijk welke arbeidsmarktkansen er nu zijn op basis van je werkervaring en ontwikkelwensen.
 • vier uur online coachcontact
  Aan de orde komen je competenties, drijfveren en mogelijkheden.
 • een persoonlijk ontwikkelplan
  Van waaruit je op basis van eigen leervermogen en kwaliteiten bepaalt welke stappen je gaat zetten.

De registratie van je deelname en de subsidie aanvraag van € 700,– verlopen via de loopbaanadviseur.

Er wordt gewerkt conform de Gedragscode voor loopbaanadviseurs van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

In het kader van een ‘Levenlang Leren’ subsidieerde de overheid het ontwikkeladvies al eerder zoals voor 45+ in 2018 en 2019.