Coachbegrippen

Jobcarving

Functies opsplitsen in geschoold en ongeschoold werk. Vervolgens de taken samenvoegen tot complete banen ontstaan voor lager opgeleide mensen en/of mensen met een beperking en de overige taken samenvoegen tot een inhoudelijk interessantere functie voor hoger opgeleiden.

Jobcoaching

Begeleiding bij het vinden van een passende baan die aansluit bij de persoonlijke mogelijkheden en ambities.

Jobcrafting

Persoonlijke en bewuste acties die de werknemer zelf onderneemt om zijn werk weer leuker, interessanter en zinvoller te maken. De eigen functie meer betekenis geven met aanpassingen in de taak, de relaties of de taakopvatting om de motivatie voor het eigen werk positief beïnvloeden. Het wordt ook wel job shaping of baanboetseren genoemd.

Jobengineering

Het werk, de functies en de rollen zo  flexibel inrichten dat het mogelijk wordt mee te bewegen met veranderingen van de mensen, de markt en de technologie. De kern is steeds het werk zo goed mogelijk laten aansluiten bij de werknemer om zo lang mogelijk inzetbaar te blijven en daarbij mee te bewegen richting de toekomst. Jobcrafting en jobcarving zijn […]

Jobmarketing

De werkzoekende is zijn eigen product dat hij door en door kent. Hij weet voor welk probleem hij de oplossing is en maakt dat bekend aan de arbeidsmarkt om zijn doel, de ideale werkplek te bereiken.