De Kindercoach

Inmiddels is wel duidelijk dat heel veel vormen van persoonlijke begeleiding gevangen worden onder de noemer coaching. Kindercoaching is een aparte tak aan de coachboom. Er zijn duidelijk raakvlakken met pedagogiek, speltherapie en ontwikkelingspsychologie.

Wat is kindercoaching

“Coaching is een vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner de cliënt ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen”. Zo luidt de korte definitie van de NOBCO. Met deze definitie in het achterhoofd kan nog eens kritisch gekeken worden naar de rol van een kindercoach.

  • Hoe staat het bijvoorbeeld met de ‘zelfgekozen doelen’, zijn die helder en zelfgekozen? Of zijn het de doelen van de ouders?
  • En dan de gelijkwaardigheid tussen coach en kind.

Kindercoach is een vrij beroep dat een eigen verantwoordelijkheid vraagt. Ik kwam eens deze tekst tegen: behandel geen mens ooit zo dat hij zich klein voelt. Een waardevol uitgangspunt voor iedere coach, zeker voor de kindercoach!

Toenemende behoefte

De ontwikkeling van kindercoaching is geleidelijk ontstaan vanuit de groeiende behoefte van ouders aan professionele hulp (1 op de 6). Enerzijds omdat ze zelf met de handen in het haar zitten en niet meer weten hoe met hun kind om te gaan. Anderzijds omdat ze zien dat hun kinderen vastlopen op school, last hebben van faalangst of pesten, maar ook bij een overgevoeligheid voor prikkels (HSP), dyslexie of slaapproblemen. Naast genoemde problematiek zijn er coaches die gespecialiseerd zijn in het begeleiden van kinderen bij scheiding of het verwerken van verlies door overlijden.

Kindercoaching beweegt zich dan ook op het terrein van opvoeding, leren, gedrag en op sociaal-emotioneel vlak. Bij Kindercounseling ligt het accent wat sterker op hulpverlening op met name de sociaal-emotionele kant. Daar waar de reguliere hulpverlening (nog) onvoldoende urgentie ervaart, wordt in toenemende mate kindercoaching ingezet. De begeleiding is laagdrempelig en een minder grote stap dan een kinderpsycholoog of therapeut.

Als alle vormen van coaching is ook kindercoaching oplossings- en toekomstgericht. In relatief korte trajecten kijkt de kindercoach samen met de ouders naar de actuele situatie van het kind en onderzoekt de mogelijk te nemen stappen. Afhankelijk van de coach en het moment wordt er naast gesprekken tijdens de coachsessies  gebruik gemaakt van diverse creatieve werkvormen met verf, kleur en ander materiaal, spellen, visualisaties, verhalen en oefeningen.

Jongerencoach

Sommige coaches maken in hun praktijk duidelijk onderscheid in leeftijd, zij werken bijvoorbeeld met kinderen van 5 tot 12 jaar. Andere coaches maken dat verschil niet of hebben zich juist gespecialiseerd in de begeleiding van jongeren vanaf 12 jaar. Ook hier is het doel om in korte tijd die begeleiding te bieden waarmee jongeren zelf  weer de controle hebben en meer probleemoplossend kunnen denken. Thema’s waarbij jongerencoaches ondersteuning kunnen bieden zijn divers, zoals onzekerheid of stress, problemen op school, met geld, drank of drugs maar ook bij ruzie met vrienden of familie.

Contact op afstand

Er zijn jongerencoaches die contact op afstand aanbieden in plaats van face-to-face. De coaching vindt dan telefonisch of digitaal plaats via mail of een videoverbinding. Vragen worden vertrouwelijk en soms zelfs anoniem behandeld. Op eigen initiatief kunnen jongeren zo contact leggen met een coach, wat een prettige manier voor jongeren kan zijn. Zeker als zij dat thuis of met vrienden niet kunnen.

Studiecoach

Niet ongenoemd mag blijven de al veel langer bestaande studiecoach. De man of vrouw die bijlessen verzorgt voor kinderen die wat extra hulp nodig hebben bij het leren. Sinds enige tijd zijn er voor kinderen die moeite  hebben met de traditionele manier van leren alternatieven. Zo is er een wetenschappelijk onderbouwde methode ontwikkeld voor kinderen die beelddenken. Ze leren hoe ze sneller kunnen leren en beter plannen en organiseren. Wat het leren leuker en vooral effectiever maakt.

Kindercoach opleiding

De opleiding tot kindercoach of kindercounselor is een aparte specialisatie. Hetzelfde geldt voor de opleidingen tot pubercoach, gezins- en/of opvoedcoach. Er zijn verschillende kort durende en schriftelijke opleidingen en cursussen, maar ook lange en intensieve coachopleidingen die volledig zijn toegespitst op de specifieke problematiek van kinderen. De keus zal dan ook sterk worden bepaald door de eigen behoeften en doelstelling.