Coachbegrippen

Waarden

Wat voor iemand persoonlijk belangrijk is, wat hem motiveert en leidt in zijn leven en werk. Waarden zijn de moeite waard om na te streven, ze geven richting en zin aan het leven. Net als normen vormen we onze waarden al vroeg in ons leven, ze worden overgedragen door cultuur en de sociale context waarin we groot worden. Toch zijn […]

Waardering

Erkenning, gezien worden, een compliment.

Watzlawick

Het is niet mogelijk niet te communiceren is een van de stellingen van de psycholoog Paul Watzlawick. Hij deed onderzoek naar communicatie en kwam tot een aantal stellingen die nog altijd gezien worden als de basis van de communicatie. Een andere belangrijke stelling is dat elke boodschap altijd een zakelijk inhoudelijk aspect heeft en een relationele.

Weerstand

Een teken van negativiteit én van betrokkenheid. Het negeren van weerstand kan leiden tot cynisme en demotivatie.

Werkdruk

Structureel het werk niet binnen de daarvoor gestelde tijd afkrijgen. Werkbelasting en persoonlijke belastbaarheid zijn niet in balans.

Werken

Fysiek of geestelijk arbeid verrichten in ruil voor geld.

Werkstress

Een verzameling van lichamelijke, emotionele en gedragsmatige reacties als gevolg van overbelasting maar ook door agressie, geweld, pestgedrag en intimiderend (al dan niet seksueel getint) gedrag door werk. Meestal is het een ervaren van ernstige vermoeidheid en afnemende motivatie voor het werk. Werkstress kan leiden tot burn-out.

Wijsheid

Een vorm van bewust toegepaste intelligentie.

Wondervraag

Een wat vreemd overkomende vraag, vaak toegepast in coaching. Na een korte inleiding vraagt de coach waaraan je merkt dat de situatie is veranderd en het probleem opgelost. De schaalvraag gaat vaak vooraf aan de wondervraag. Dan is de vraag de ernst van de huidige situatie met een getal tussen 1 en 10 te beschrijven, en hetzelfde te doen voor […]