Coachbegrippen

Waarden

Wat voor iemand persoonlijk belangrijk is, wat hem motiveert en leidt in zijn leven en werk. Waarden zijn de moeite waard om na te streven, ze geven richting en zin aan het leven en bepalen je gedrag. Net als normen vormen we onze waarden al vroeg in ons leven. Deels worden ze overgedragen door cultuur en de sociale context waarin […]

Waardering

Erkenning, gezien worden, een compliment. Zich gewaardeerd voelen is een menselijke basisbehoefte. Hoewel niemand iemand anders iets kan laten voelen, kan een oprechte manier van communiceren wel bijdragen aan het gevoel van waardering.

Waarnemen

Iemand vervangen, maar ook je kans pakken en van de gelegenheid gebruik maken. Heel anders is de betekenis van “waarnemen” in met alle zintuigen aandachtig en bewust iets opmerken of voor waar aannemen.

Watzlawick, Paul

De psycholoog Paul Watzlawick deed onderzoek naar communicatie en kwam tot een aantal stellingen die nog altijd gezien worden als de basis van de communicatie. De meest bekende is wel: Het is niet mogelijk niet te communiceren Twee andere stellingen zijn: De relatie beïnvloedt altijd de communicatie. Onze eigen mening beïnvloedt de communicatie in wat we zeggen en maar ook wat we horen. […]

Weerstand

Een teken van negativiteit én van betrokkenheid. Het negeren van weerstand kan leiden tot cynisme en demotivatie.

Welzijn

Welzijn is een begrip waarvan sprake is als mensen tevreden zijn met hun situatie. Een algemeen welbevinden waarbij ze persoonlijk, lichamelijk, maatschappelijk, sociaal en financieel geen druk ervaren en prettig kunnen functioneren.

Werkdruk

Structureel het werk niet binnen de daarvoor gestelde tijd afkrijgen. Werkbelasting en persoonlijke belastbaarheid zijn niet in balans.

Werken

Fysiek of geestelijk arbeid verrichten in ruil voor geld.

Werkstress

Een verzameling van lichamelijke, emotionele en gedragsmatige reacties als gevolg van overbelasting maar ook door agressie, geweld, pestgedrag en intimiderend (al dan niet seksueel getint) gedrag door werk. Meestal is het een ervaren van ernstige vermoeidheid en afnemende motivatie voor het werk. Werkstress kan leiden tot burn-out.

Wijsheid

Een vorm van bewust toegepaste intelligentie.

Wondervraag

Een wat vreemd overkomende vraag, vaak toegepast in coaching. Na een korte inleiding vraagt de coach waaraan je merkt dat de situatie is veranderd en het probleem opgelost. De schaalvraag gaat vaak vooraf aan de wondervraag. Dan is de vraag de ernst van de huidige situatie met een getal tussen 1 en 10 te beschrijven, en hetzelfde te doen voor […]