Coachbegrippen

Deep Democracy

Deep Democracy is een manier van denken en kijken naar groepen. De wijsheid van de minderheid telt, tegenstellingen zijn er om mee om te gaan en te gebruiken. Dat wat gezegd moet worden, moet gezegd kunnen worden. Deep Democracy gaat over inclusie, iedereen telt.

Demotie

Vrijwillig, maar vaker onder druk teruggaan in functie en salaris; degradatie.

Dialoog

Een open gesprek om tussen twee of meer mensen waarin samen oordeelvrij van gedachten wordt gewisseld en nagedacht om tot nieuwe inzichten te komen. Bij een dialoog ligt het accent op de behoeften en zorgen van de ander in plaats van op het begrijpen. De uitwisseling van motieven en emoties tussen de gesprekspartners leiden tot meer begrip voor elkaars situatie. […]

Dienend leiderschap

Verschuiving van controle en sturen naar vertrouwen en begeleiden, in plaats van regels gedeelde waarden en een collectieve ambitie; leidinggevende heeft de verantwoordelijkheid anderen te laten schitteren.

Digital native

Iemand die is geboren in het digitale tijdperk en vanaf hun vroegste jeugd zijn opgegroeid met informatietechnologie. De term betreft de millennials, grofweg geboren tussen 1980 en 2000. Dit is de eerste generatie voor wie sprake kan zijn van een digital native. Groeide het kind op in een huis waar het gebruik van computers al als normaal werd beschouwd dan groeide […]

Digital nomad

Werken vanaf een willekeurige plek op de wereld en reizen over de wereld. Dat is wat digitale nomaden doen. Zij zijn onafhankelijk van een vaste woon- of werklocatie en gebruiken het internet om hun geld te verdienen. Soms doen ze dat in loondienst, vaker zijn het zelfstandigen met een eigen bedrijf.

Discriminatie

Discriminatie is het maken van onderscheid tussen mensen. Op basis van artikel 1 van de Grondwet is dat verboden: gelijke gevallen horen gelijk behandeld te worden. Toch ligt discriminatie altijd op de loer. Het is makkelijker positief te denken over mensen die hetzelfde zijn als jijzelf. Leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, huidskleur, afkomst, hoog, laag opgeleid zijn allemaal onderwerpen die aanleiding kunnen […]

Divergent denken

Divergent denken is door flexibel denken in korte tijd zoveel mogelijk nieuwe ideeën, toepasbaarheden en oplossingen voor objecten of problemen te genereren. Het is een te stimuleren vaardigheid. Divergent denken is vergelijkbaar met brainstormen. Divergent denken staat tegenover convergent denken waarbij maar een oplossing mogelijk is. Creativiteit is een combinatie van beide denkwijzen. Na het bedenken van ideeën komen tot een oplossing […]

Diversiteit

Diversiteit gaat over de verschillen tussen mensen, de mix. Verschillen die zichtbaar zijn, maar meer nog de onzichtbare verschillen. Denk aan normen & waarden, nationaliteit, vaardigheden, thuissituatie, afkomst, culturele achtergrond, religie, taal, levenservaring e.d. Modern personeelsbeleid beleid is gericht op diversiteit. Het personeelsbestand is dan een afspiegeling van de bevolking. Dat betekent voor bedrijven dat er mensen van verschillend geslacht, […]

Doel

Een droom met een deadline, definitie van Jeff Gaspersz hoogleraar innovatie. Doelgerichtheid als competentie betekent dat je ondanks tegenslag, problemen of tegenwerking gericht blijft om het doel te bereiken.

Doodles

Of droedel, gedachteloze tekeningen zonder duidelijk doel. Krabbels die je onbewust maakt tijdens een overleg of een telefoongesprek. Minder gedachteloos zijn de variaties op de naam bovenaan de zoekpagina waar Google mee speelt op speciale dagen. Deze zijn bekend onder de naam Google doodles.

Dramadriehoek

Een model – driehoek met de punt naar beneden – om manipulatie in communicatie te analyseren. De Dramadriehoek is van Steve Karpman en vindt zijn oorsprong in de Transactionele Analyse. Er zijn drie inwisselbare rollen bij de Dramadriehoek: de Redder, het Slachtoffer en de Aanklager. De rollen zijn inwisselbaar. De Redder neemt makkelijk de rol van het Slachtoffer over als […]

Drijfveren

Drijfveren zijn de motivatie achter bepaald gedrag. Je drijfveren zeggen iets over wat jij belangrijk vindt en wat jij van waarde vindt in je leven Ken je je drijfveren dan weet je wat jou beweegt om in beweging te komen en iets te doen.

Drivers

Drivers is een begrip uit de transactionele analyse. Het zijn vijf opvoedende boodschappen die jonge kinderen meekrijgen van ouders en opvoeders. De boodschap is een voorwaardelijke bevel “als … dan … “ . Dit zijn de vijf drivers: wees perfect  wees sterk  doe je best  doe (de ander) een plezier schiet op Elke driver heeft specifieke kenmerken. Vanuit de Kritische (KO) of de Voedende […]

Droom

Een droom is een wens waarvan je hoopt of veracht dat het gaat gebeuren. Dromen zijn ook beelden en gebeurtenissen die je in je slaap ziet en beleeft. Dromen roepen vaak emoties op die onrustig maken. Zo’n droom duurt 5 tot 30 minuten. Als volwassene beleven we er gemiddeld vijf per nacht. De meeste tijdens de remslaap (Rapid Eye Movement). Kenmerk […]

Druk zijn

Druk zijn is “een symptoom van onvolmaakte vitaliteit” volgens Robert Louis Stevenson in 1877. En hij gaat verder “een soort mensen die zich er nauwelijks van bewust zijn dat ze leven, behalve in de uitoefening van een of ander beroep”.

Dunbar’s number

Er is een maximum aan het aantal stabiele sociale relaties wat ons brein aankan. Volgens de Engelse antropoloog Robin Ian MacDonald Dunbar zijn dat 148 mensen. Het getal van Dunbar is tot stand gekomen op basis van jarenlange observaties van apen. Een stabiele relatie betekent dat van beide kanten moeite wordt gedaan om het contact te onderhouden. Dus hiermee worden niet al je vrienden […]

Dunning-Kruger effect

Het zonder twijfel overschatten van de eigen competenties. Ze ervaren geen greintje onzekerheid over hun keuzes of conclusies. Dit vertekende zelfinzicht is een bekend psychisch verschijnsel en het tegenovergestelde van ’t imposter syndroom.

Duurzaam inzetbaar

Het vermogen en de wil van medewerkers om waarde te blijven toevoegen aan het bedrijf. Niet alleen willen meebewegen met veranderingen, maar het vooral kunnen en daar zelf zelf ook de meerwaarde van ervaren. Onvoldoende opleiding en minder goede lichamelijke gezondheid kunnen het vermogen tot mee bewegen negatief beïnvloeden. Bij het sturen op duurzame inzetbaarheid wordt door de organisatie rekening […]

Dweck, Carol

Professor in de psychologie, ze deed onderzoek naar leergedrag, motivatie en intelligentie. De theorie over groeimindset en fixed mindset is van haar.