Metafoor

Een metafoor is een beeldspraak, een vergelijking of een overdrijving die iets indirect duidelijk. Het gebruik van metaforen kan helpen bij het meer bewust maken van onbewuste gedachten en gevoelens. Vergelijkingen en spreekwoorden of gezegdes helpen ook om woorden te vinden voor onbewuste gedachten.

Volgens neurowetenschapper Richard E. Cytowic is het ontwikkelen van metaforen een vindingrijke vorm van rationeel denken.

Voorbeelden van metaforen: De kameel is het schip van de woestijn; het glazen plafond doorbreken; een land van melk en honing.