Metafoor

Een beeldspraak, een vergelijking of een overdrijving. Een bekend voorbeeld: De kameel is het schip van de woestijn.