Coachbegrippen

Babyboom

Na-oorlogse geboortegolf, sterke toename van de bevolking na de oorlog. In Nederland na de 2e Wereld Oorlog van 1945-1955, de VS kent een babyboom na de Golfoorlog. In de 21e eeuw vormt de vergrijzing van de babyboomers een groot probleem omdat dan veel mensen tegelijk uit het arbeidsproces treden.

Beditatie

Bewust lichamelijk ontspannen liggend op bed voor het slapen gaan. Of op de rand van je bed ’s morgens bij het opstaan, het helpt je overdag focus te houden en vermindert stress. Het is een alternatief voor meditatie.

Beelddenken

Is ruimtelijk denken en zintuiglijk ervaren; het is een associatieve manier van denken en staat tegenover taaldenken. Beelddenkers hebben een voorkeur voor het gebruik van de rechter hersenhelft.

Belangen

Waarden of voordeel. Belangeloos is onbaatzuchtig.

Berne, Eric

Grondlegger van de Transactionele Analyse. Hij heeft veel geschreven over psychologie, relaties en communicatie o.a. Games People Play, What do you say after you say hello?, The structure and dynamiscs of organizations and groups.

Betrokkenheid

Ergens in opgaan en het resultaat belangrijk vinden, te veel betrokkenheid kan leiden tot stress.

Bevlogenheid

Een positieve gemoedstoestand, dat motiveert –  gericht op het bereiken van een doel (werk/studie/taak), kenmerkend zijn de vitaliteit en toewijding en een goed gevoel; een geluksgevoel dat voor een belangrijk deel van binnen uit te beïnvloeden is.

Bewust

Met opzet, bedoeld, weloverwogen. Bewustzijn weten wat je ziet, hoort of voelt en dat kunnen vertellen.

Binnenwereld

Dat deel van een mens dat de buitenwereld niet kan zien, zoals gedachten, gevoelens en emoties.

Biografisch werk

Een veel toegepaste techniek bij loopbaancoaching en outplacement. Door het schrijven van de biografie of het levensverhaal, kunnen patronen (de rode draad) zichtbaar worden in wat belangrijk was (en is). Door de inzichten te verbinden met het hier en nu kun je keuzes maken voor de toekomst.

Bioritme

Het natuurlijke ritme van de ingebouwde biologische klok dat ons fysiek en emotioneel reageren beïnvloedt. Het reageert bijv. op het wisselen van dag en nacht, zomer naar winter. Het kan ontregeld raken door nachtdiensten, een jetlag, de omschakeling van winter naar zomertijd, stress of structureel laat naar bed.

Bore-out

Vervelingsziekte, ontstaat als mensen langdurig onderbelast zijn of het werk niet (meer) boeit. De gevolgen zijn vergelijkbaar met die van burn-out zoals emotionele problemen en allerlei (vage) lichamelijke klachten en gedragsproblemen.

Brainstormen

Een  manier om nieuwe ideeën te bedenken en de creativiteit te stimuleren; een associatietechniek.

Burn-out

Een verstoord evenwicht tussen werk en privé, dat zich uit in lichamelijke, emotionele en psychologische uitputting en een negatief oordeel over eigen prestaties. Kenmerken zijn weerzin om naar het werk te gaan, het gevoel te kort te schieten, schuldgevoel, moeheid en moedeloosheid, neiging zich te isoleren en terugtrekken. Persoonlijkheidskenmerken en bevlogenheid spelen een belangrijke rol bij burnout.

Buzzwoord

Een woord dat gonst en iedereen ineens lijkt te gebruiken. Een algemeen woord dat weinig zegt, een containerbegrip. LinkedIn stelt jaarlijks een lijst op met veel gebruikte buzzwoorden in persoonlijke profielen.

Byron Katie

Ontwikkelde een methode “the work” met 4 kernvragen om energieverslindende gedachten te onderzoeken: Is het waar? Hoe reageer je? Kun je één stressvrije gedachte bedenken om dat te geloven? Hoe zou je situatie er uitzien zonder die gedachte?