Coachbegrippen

Babyboom

Na-oorlogse geboortegolf, sterke toename van de bevolking na de oorlog. De babyboom generatie in Nederland werd geboren na de 2e Wereld Oorlog van 1945-1955. De VS kent ook een babyboom na de Golfoorlog. In de 21e eeuw vormt de vergrijzing van de babyboomers in veel westerse landen een probleem omdat zoveel mensen tegelijk stoppen met werken. Ook zal de vraag om ouderenzorg […]

Beditatie

Bewust lichamelijk ontspannen liggend op bed voor het slapen gaan. Of op de rand van je bed ’s morgens bij het opstaan, het helpt je overdag focus te houden en vermindert stress. Het is een alternatief voor meditatie.

Beelddenken

Is de vaardigheid van het denken in beelden. Maar ook het ruimtelijk denken en zintuiglijk ervaren. Het is een associatieve manier van denken. We starten ons leven als beelddenker. Met het leren van de taal en het schrijven van woorden wordt de analytische linkerhersenhelft meer geactiveerd. Het taaldenken wordt de primaire vaardigheid, het oorspronkelijke beelddenken verdwijnt dan bij veel mensen naar […]

Belangen

Belangen kunnen uiteenlopen, niet iedereen heeft dezelfde belangen. De eigenaar van een bedrijf heeft een ander belang dan de werknemer die bij hem in dienst is. Maar beiden hebben belang bij een gezond bedrijf. Een belang is ergens waarde aan hechten; iets dat belangrijk voor iemand is.

Beoordelingsgesprek

Een beoordelingsgesprek is een systematisch en periodiek gesprek dat meestal een keer per jaar plaatsvindt. In de beoordeling geeft de werkgever, bij grotere bedrijven de leidinggevende, een waardering over de prestaties, het gedrag en de kwaliteiten van de medewerker. Het probleem bij beoordelen is de objectiviteit. Wie bepaalt wat en wanneer iets goed is? In principe moeten beoordelaar en beoordeelde het eens […]

Berne, Eric

Berne is de grondlegger van de Transactionele Analyse; een theorie over persoonlijkheid en communicatie. Zijn bekendste boeken zijn Games People Play, What do you say after you say hello?, The structure and dynamiscs of organizations and groups.

Bescheidenheid

Onopvallend gedrag, weinig aandacht vragend. Bescheidenheid wordt wel gezien als een deugd. Al kan iemand die zich te bescheiden opstelt zichzelf tekort doen, door zichzelf als te klein en onbelangrijk weg te cijferen.

Betrokkenheid

Ergens in opgaan en het resultaat belangrijk vinden, te veel betrokkenheid kan leiden tot stress.

Bevlogenheid

Een positieve gemoedstoestand, dat motiveert –  gericht op het bereiken van een doel (werk/studie/taak), kenmerkend zijn de vitaliteit en toewijding en een goed gevoel; een geluksgevoel dat voor een belangrijk deel van binnen uit te beïnvloeden is.

Bewust

Met opzet, bedoeld, weloverwogen. Bewustzijn is weten wat je ziet, hoort en/of voelt. Door bewustwording krijg je meer inzicht in gedragspatronen of situaties, waardoor het een belangrijk proces in de persoonlijke ontwikkeling is.

Bias

Een bias is een onbewuste denkfout, een blinde vlek. Iedereen heeft ze, vooroordelen (biases) die de objectiviteit beïnvloeden. Een cognitieve bias vertekent het proces van denken en waarnemen. De aangeleerde neiging om op een bepaalde manier te denken beïnvloedt ons oordeel. Conflicten met betrekking tot diversiteit en inclusiviteit op het werk worden door bias veroorzaakt.

Binnenwereld

Dat deel van een mens dat de buitenwereld niet kan zien, zoals gedachten, gevoelens en emoties.

Biografisch werk

Een veel toegepaste techniek bij loopbaancoaching en outplacement. Door het schrijven van de biografie of het levensverhaal, kunnen patronen (de rode draad) zichtbaar worden in wat belangrijk was (en is). Door de inzichten te verbinden met het hier en nu kun je keuzes maken voor de toekomst.

Bioritme

Het natuurlijke ritme van de ingebouwde biologische klok dat ons fysiek en emotioneel reageren beïnvloedt. Het reageert bijv. op het wisselen van dag en nacht, zomer naar winter. Het kan ontregeld raken door nachtdiensten, een jetlag, de omschakeling van winter naar zomertijd, stress of structureel laat naar bed.

Blozen

Blozen, schaamrood op de wangen is een fysieke schaamtereactie. Mensen blozen als ze bijzondere waardering krijgen of juist omdat ze iets niet goed hebben gedaan. Niet iedereen heeft evenveel last van blozen.

Bore-out

Vervelingsziekte. Bore-out ontstaat als mensen langdurig onderbelast zijn of het werk niet (meer) boeit. De gevolgen zijn vergelijkbaar met die van burn-out zoals emotionele problemen en allerlei (vage) lichamelijke klachten en gedragsproblemen.

Brainstormen

Een manier om nieuwe ideeën te bedenken en de creativiteit te stimuleren; brainstormen is een associatietechniek.

Branding

Branding is een manier om te onderscheiden. Branding betrof oorspronkelijk het brandmerken van dieren zodat eigenaren hun eigen dieren konden herkennen. Later werd het ook toegepast op producten, zoals een naam of logo. Tegenwoordig wordt branding veel gebruikt in de arbeidsmarktcommunicatie. Werkzoekenden werken aan hun personal brand om op te vallen onder sollicitanten en de gewenste baan te bemachtigen. Werkgevers […]

Broaden and build theorie

De broaden and build theorie van Barbara Frederickson gaat ervan uit dat mensen groeien en zich ontwikkelen bij positiviteit. Letterlijk verbreden en bouwen en precies dat is het nut van positieve momenten. Ze voeden de interne sociale, fysieke en intellectuele hulpbronnen en bevorderen op den duur zelfs ons welbevinden. Negatieve emoties als boosheid, angst of verdriet beperken ons beeld op de omgeving en […]

Burn-out

Een verstoord evenwicht tussen werk en privé, dat zich uit in lichamelijke, emotionele en psychologische uitputting en een negatief oordeel over eigen prestaties. Kenmerken zijn weerzin om naar het werk te gaan, het gevoel te kort te schieten, schuldgevoel, moeheid en moedeloosheid, neiging zich te isoleren en terugtrekken. Persoonlijkheidskenmerken en bevlogenheid spelen een belangrijke rol bij burnout.

Buzzwoord

Een woord dat gonst en iedereen ineens lijkt te gebruiken. Een algemeen woord dat weinig zegt, een containerbegrip. LinkedIn stelt jaarlijks een lijst op met veel gebruikte buzzwoorden in persoonlijke profielen.

Byron Katie

Byron Katie ontwikkelde een methode “the work” met 4 kernvragen om energieverslindende gedachten te onderzoeken en vervolgens om te keren. Energieverslindende gedachten werken belemmerend. Ze leiden dus niet naar een oplossing, maar maken problemen groter. The Work De vier vragen: Is het waar? Kun je absoluut zeker weten dat het waar is? Hoe reageer je wanneer je die gedachte gelooft? […]