Coachbegrippen

Narcisme

Een persoonlijkheidsstoornis die zich uit in een sterk gevoel van eigenwaarde en behoefte aan aandacht, uiterlijk gedrag is in eerste instantie charmant en innemend.

Netwerken

Vinden en gevonden worden in een web waarin mensen met verschillende belangen met elkaar zijn verbonden en bereid zijn elkaar waar mogelijk op weg te helpen. Dat kan zijn door het delen van informatie en of contacten. Netwerken kenmerkt zich door onderlinge afhankelijkheid en wederkerigheid. Een dienst of gunst is meestal niet onvoorwaardelijk, voor wat hoort wat. Je kunt niet […]

Neurodiversiteit

Verschillen in manier van denken tussen mensen wat zich uit in speciale kwaliteiten zoals creativiteit, focus houden, getallen reeksen snel overzien e.d. Er zijn tegenwoordig bedrijven die bij selectieprocedures bewust kiezen voor mensen van wie het brein “anders” werkt. Denk daarbij niet alleen aan autisme maar ook aan hoogsensitiviteit, beelddenken of dyslexie en dergelijke.

Niche

Een gat op de arbeidsmarkt dat een gebied afbakent waar een bepaalde specialisatie gevraagd wordt. Als werkzoekende ben je op zoek naar die niche op de arbeidsmarkt waar je het allerbest past met jouw specifieke kennis en vaardigheden.

NLP

Neurolinguïstisch programmeren, is een model voor doelgerichte verandering, waarin de innerlijke beleving en het overdraagbaar maken van bijzondere menselijke vermogens centraal staan. (definitie Jaap Hollander)

Nocebo effect

Dat gedachten je beïnvloeden is algemeen bekend. We kennen allemaal wel het verschijnsel dat je ergens over piekert en dat die gedachten te pas en te onpas opkomen en je ’s nachts zelfs uit je slaap kunnen houden. Het nocebo effect heeft net als het placebo effect, invloed op je fysieke gesteldheid. Iemand kan zichzelf ziek of gezond denken. Waarbij […]

Non-verbaal

Non-verbaal is de taal die je met je lichaam communiceert, door houding, gebaren en mimiek. Non-verbale communicatie is zonder woorden, maar niet persé zonder geluid.  Je hoofd schudden, knikken of hummen als teken dat je luistert is non-verbaal, net als de intonatie. Als je spreekt kun je de mensen aankijken of juist wegkijken. Dat laatste kan cultuurgebonden zijn, maar ook een […]

Normen

Normen zijn tradities, de gemeenschappelijke, algemeen aanvaarde gedragsregels die uitmaken wat we doen. Het is het gedrag waarop we beoordeeld wordt.

Nudging

Onderbewust gedrag beïnvloeden. Het is een vorm van gedragspsychologisch manipuleren, subtiel aansluiten bij bestaande voorkeuren en zo gewenst gedrag aantrekkelijker maken.