Coachbegrippen

Narcisme

Een persoonlijkheidsstoornis die zich uit in een sterk gevoel van eigenwaarde en behoefte aan aandacht, uiterlijk gedrag is in eerste instantie charmant en innemend.

Netwerken

Vinden en gevonden worden in een web waarin mensen met verschillende belangen met elkaar zijn verbonden en bereid zijn elkaar waar mogelijk op weg te helpen. Dat kan zijn door het delen van informatie en of contacten. Zo kenmerkt netwerken zich door onderlinge afhankelijkheid en wederkerigheid. Niet zelden is een dienst of gunst onvoorwaardelijk, toch geldt bij netwerken ook het […]

NLP

Neurolinguïstisch programmeren, is een model voor doelgerichte verandering, waarin de innerlijke beleving en het overdraagbaar maken van bijzondere menselijke vermogens centraal staan. (definitie Jaap Hollander)

Nocebo effect

Dat gedachten je beïnvloeden is algemeen bekend. We kennen allemaal wel het verschijnsel dat je ergens over piekert en dat die gedachten te pas en te onpas opkomen en je ’s nachts zelfs uit je slaap kunnen houden. Het nocebo effect heeft net als het placebo effect, invloed op je fysieke gesteldheid. Iemand kan zichzelf ziek of gezond denken. Waarbij […]

Normen

Gemeenschappelijke, algemeen aanvaarde regels waar gedrag op beoordeeld wordt.

Nudging

Onderbewust gedrag beïnvloeden. Het is een vorm van gedragspsychologisch manipuleren, subtiel aansluiten bij bestaande voorkeuren en zo gewenst gedrag aantrekkelijker maken.