Coachbegrippen

Narcisme

Een persoonlijkheidsstoornis die zich uit in een sterk gevoel van eigenwaarde en behoefte aan aandacht, uiterlijk gedrag is in eerste instantie charmant en innemend.

Netwerken

Vinden en gevonden worden in een web waarin mensen met verschillende belangen met elkaar zijn verbonden en bereid zijn elkaar waar mogelijk te helpen. Netwerken kenmerkt zich door onderlinge afhankelijkheid en wederkerigheid. Niet zelden is een dienst of gunst onvoorwaardelijk, toch geldt bij netwerken ook het voor wat hoort wat, je kunt niet alleen maar halen. Netwerken is een vaardigheid […]

NLP

Neurolinguïstisch programmeren, is een model voor doelgerichte verandering, waarin de innerlijke beleving en het overdraagbaar maken van bijzondere menselijke vermogens centraal staan. (definitie Jaap Hollander)

Normen

Gemeenschappelijke, algemeen aanvaarde regels waar gedrag op beoordeeld wordt.

Nudging

Onderbewust gedrag beïnvloeden. Het is een vorm van gedragspsychologisch manipuleren, subtiel aansluiten bij bestaande voorkeuren en zo gewenst gedrag aantrekkelijker maken.