Coaching on the Job

Coaching on the job is een intensieve vorm van begeleiding. Op een persoonlijke manier werken aan verdere ontwikkeling van vaardigheden en kwaliteiten. De coaching vindt plaats op de eigen werkplek, tijdens een vergadering, bij een presentatie of wat verder relevant is voor het functioneren.

De coach observeert het functioneren en de dynamiek binnen de werkkring. Hoe gaat iemand om met collega’s en leidinggevenden en eventuele klanten. Met feedback en spiegelen van gedrag maakt de coach de betrokkene bewust van ineffectief gedrag en valkuilen.

De begeleiding

Het doel van coaching on the job is het versterken van het reflectieve vermogen op ’t eigen handelen. De nieuw verkregen inzichten stimuleren de bereidheid tot het verder ontwikkelen van gewenste competenties, zodat door toepassing van meer effectief gedrag het resultaat van de prestaties verbeteren. Deze vorm van begeleiding is sterk oplossingsgericht.
Over het algemeen ervaren coaches en medewerkers het geven van feedback en complimenten als effectief, net zo als het stellen van reflectievragen en vragen om inzicht te krijgen in de manier van werken en het gelijkmatig geven van verantwoordelijkheid.

Heldere doelen

Duidelijkheid over intenties en verwachtingen vragen ook in dit soort coachrelaties veel aandacht. Net als het stellen en bespreken van doelen. Voor de leidinggevende is het dan prettig om de doelen scherp te krijgen. Het GROW model kan daarbij behulpzaam zijn. Natuurlijk bieden andere theorieën en gezond verstand ook hulp bij het helder formuleren van de doelen. Stel bijvoorbeeld vragen als hoe weet je dat je je doel hebt bereikt en hoe weet je dat je probleem is opgelost.

Training en coaching

Coaching on the job is geschikt voor vrijwel alle functies, de toepassing is echter veelal nog bij het  het management. Tegenwoordig zijn binnen grote organisaties innovaties en nieuwe uitdagingen meer regel dan uitzondering, waardoor de noodzaak van opleiding binnen die organisaties toeneemt. Vaak wordt dan gekozen voor interne coaches. Zij krijgen eerst een toegepaste training waarna zij hun kennis delen met  de overige medewerkers binnen de organisatie. Het spreekt voor zich dat deze mogelijkheid van leren op het werk relatief snel, effectief en goedkoop is. Vermeldenswaard is hier nog de combinatie van bijvoorbeeld een salestraining die wordt afgesloten met coaching op de werkplek om het geleerde in de praktijk te brengen.

Tijdmanagement

Daarnaast is er de laatste jaren een trend gaande van coaches die medewerkers op het werk ondersteunen bij chronisch tijdgebrek, stress en het beheersbaar maken van elektronische informatie. Die ontwikkeling gaat gelijk op met de wens mensen zo effectief mogelijk te laten werken binnen kantoororganisaties.

Artikel in OC Rendement over coaching on the job “In de schaduw van de medewerker”

Management coaching

Naast individuele begeleiding kan coaching on the job gericht zijn op een heel team. Zo kan bijvoorbeeld gekozen worden om met externe begeleiding te werken aan de onderlinge samenwerking of de communicatie binnen een (management)team.

Verwarring in de naam

In plaats van coaching on the job wordt ook wel gebruik gemaakt van het woord jobcoaching. Vaak betreft het dan begeleiding in samenhang met re-integratie of als iemand op zoek is naar een andere baan en gebruik maakt van een outplacement traject. Naast de reguliere coachactiviteiten om de medewerker te ondersteunen op de werkplek, brengt de de jobcoach bij re-integratie de arbeidsbelemmerende problemen in kaart en adviseert betrokkenen over mogelijke interventies. Niet alleen werkgevers ook het UWV en gemeentes kunnen opdrachtgever zijn voor re-integratietrajecten.