Medewerkersbetrokkenheid

Ook wel medewerkerstevredenheid genoemd. De mate van betrokkenheid (of tevredenheid) van een medewerker bij het bedrijf bepaalt de mate van voldoening bij het werk.

Belangrijke factoren voor betrokkenheid zijn:

  1. autonomie en invloed
  2. waardering
  3. nut van de werkzaamheden
  4. persoonlijke en professionele ontwikkeling
  5. relaties met collega’s en leidinggevende
  6. toekomstperspectief
  7. emotioneel betrokken bij het bedrijf

Medewerkerstevredenheid lijkt oppervlakkiger, daarbij gaat het meer om de externe factoren en minder om de intrinsieke motivatie van het resultaat.