Medewerkersbetrokkenheid

Medewerkersbetrokkenheid of internationaal meer gebruikt employee engagement:

De mate van betrokkenheid van een medewerker bij het bedrijf, wordt bepaald door de mate van voldoening bij het werk.

Belangrijke factoren voor betrokkenheid zijn:

  1. autonomie en invloed
  2. waardering
  3. nut van de werkzaamheden
  4. persoonlijke en professionele ontwikkeling
  5. relaties met collega’s en leidinggevende
  6. toekomstperspectief
  7. emotioneel betrokken bij het bedrijf

Medewerkersbetrokkenheid wordt ook wel medewerkerstevredenheid genoemd.  Al lijkt medewerkerstevredenheid wat oppervlakkiger, omdat het meer over de externe factoren gaat en minder om de intrinsieke motivatie  van het resultaat.