Mentaliseren

Mentaliseren betreft het vermogen tot zelfreflectie, inlevingsvermogen en het vermogen tot invoelen van de relatie (interactie-interpretatie).

Het kunnen voelen en denken over het eigen voelen en denken en dat van anderen. Je ontwikkelt het door de eigen gedachten en gevoelens en die van anderen te observeren. Met als doel te begrijpen wat er de achterliggende gevoelens, gedachten, motieven en intenties van zijn en leren de eigen overtuigingen te relativeren.

We worden niet geboren met het vermogen tot mentaliseren. De mate waarin we leren mentaliseren hangt sterk af van opvoeding en de taalontwikkeling, zoals de woorden die ouders zelf geven aan gevoelens en gedachten.