Metacommunicatie

Communiceren over de communicatie zelf. Bij metacommunicatie ligt de aandacht niet op de inhoud, wat er gezegd is, maar hoe het gezegd is. De manier waarop zoals de toon of de bedoeling is dan belangrijker dan het onderwerp zelf. Een dergelijke verschuiving in het gesprek kan verstorend werken.

Een typische voorbeeld van metacommunicatie vond plaats tijdens het lijsttrekkersdebat in 2010. Waarin toenmalige minister president Balkenende, flink in de fout ging. Op een serieuze vraag van presentatrice Mariëlle Tweebeke over zijn formatie voorkeur, zegt hij in plaats van te antwoorden op de inhoud: U lacht er zo lief bij.