Coachbegrippen

Identiteit

Bewustzijn van een zelfbeeld en een of meer kwaliteiten.

IJsberg

Metafoor voor het bewuste en zichtbare deel, het topje van de ijsberg en het onbewuste niet waarneembare deel, dat onder de waterspiegel ligt (het model komt van Fechner, experimenteel psycholoog).

Imposter verschijnsel

Of het bedriegerssyndroom. Het gevoel dat je eigenlijk een bedrieger bent, niet zo bekwaam als anderen denken waardoor je voortdurend op je tenen moet lopen uit angst door de mand te vallen. De innerlijke criticus, zo’n akelig intern stemmetje, kan de twijfel aan zichzelf flink versterken. Het Imposter syndroom is het tegenovergestelde van Dunning-Kruger effect.

Initiatief nemen

Proactief zijn, niet wachten tot anderen in actie komen maar zelf aanpakken; verantwoordelijkheid nemen.

Innerlijke criticus

De inwendige stem of rem; intern opgeslagen normen en waarden, twijfels en overtuigingen die je behoeden voor het zetten van onbezonnen stappen.

Integriteit

Eerlijk en betrouwbaar handelen overeenkomstig geldende normen en waarden. Het staat ook voor zorgvuldig en standvastig en niet toegeven aan verleidingen.

Interactie

Reageren op elkaar – gedrag dat op anderen is gericht. Interactie is wisselwerking van actie en reactie tussen mensen, dieren of dingen. Bij sociale interactie doelen we op het gedrag tussen mensen. Communicatie tussen twee of meer mensen is interactie, maar voetbal ook. Een interactiepatroon is een kenmerkende manier van wisselwerking tussen bepaalde personen of groepen. De Dramadriehoek is een mooi voorbeeld […]

Interdependentie

Wederzijdse onderlinge afhankelijkheid en beïnvloeding.

Interoceptie

Signalen van je lichaam opvangen, de biologische veranderingen bewust registreren. Op basis van je buikgevoel beslissingen nemen, hoeft niet altijd verkeerd te zijn. Beurshandelaren met een hoge score op interoceptie bleken betere beslissingen te nemen dan hun collega’s. (Bron: Coachingskalender 2018)  

Intervisie

Instrument voor professionele en persoonlijke ontwikkeling met behulp van collegiale ondersteuning. De deelnemers aan het gestructureerde overleg zijn gelijkwaardige professionals. Verder lezen: Intervisiemethodieken  

Intimidatie

Angst bij iemand oproepen door met zinspeling op dreiging van (lichamelijk) geweld.

Intrapreneurship

Intern ondernemerschap, ondernemend gedrag dat mensen tonen binnen de grenzen van het bedrijf waar ze in dienst zijn.

Intrinsiek

Vanuit de persoon zelf. Intrinsieke motivatie bijvoorbeeld, dan doe je iets omdat je het graag doet en niet voor de waardering van anderen of om te ontkomen aan straf.

Introductie

De introductie is de kennismakingsfase van nieuwe medewerkers met het reilen en zeilen van het bedrijf. Een gestructureerd introductieprogramma begint al na het tekenen van het contract en geeft een overzichtelijke planning voor de eerste weken met ruimte voor inwerken, kennismakingsgesprekken met mensen in het bedrijf die er toe doen en helder informatie over de geschreven en ongeschreven regels binnen […]

Introvert

Mensen die meer naar binnen gericht zijn, in tegenstelling tot extraverte mensen.

Intuïtie

Heel snel weten, bewust of onbewust een situatie waarnemen en ineens weten wat je moet doen. Luisteren naar je onderbuik.

Inzicht

Besef; begrijpen hoe iets in elkaar zit; binnen coaching is inzicht vooral een voorwaarde om te leren, pas als je begrijpt wat je doet en waarom je op een bepaalde manier reageert kun je leren je gedrag te veranderen.