Coachbegrippen

Racketgevoel

Een racketgevoel is een begrip uit de Transactionele Analyse, het betreft een aangepast, niet oorspronkelijk gevoel. Het is een aangeleerde emotie, de ontwikkeling werd aangemoedigd in de kinderjaren tijdens situaties met stress. Voor het kleine opgroeiende kind functioneel, want de onbewuste manipulatie leverde erkenning op van ouders of andere opvoeders. Als volwassenen maken we vaak nog automatisch gebruik van deze […]

Rapport maken

(spreek uit: rappor) de manier van communiceren zo afstemmen op de ander dat klank, toon en beweging overeenkomen.

Rationeel Effectieve Training – RET

RET ook Rationeel Emotieve Therapie. Niet de gebeurtenis of de situatie maken het leven moeilijk en stressvol. Maar onze gedachten er over en hoe we tegen de situatie aankijken. In het kort komt het op het volgende neer: A is de objectieve situatie, B zijn onze gedachten er over en C is de stress die we ervaren door onze gedachten. […]

Re-integratie

Ook wel reïntegratie; terugkeren in het arbeidsproces bij de eigen of een andere werkgever na een onderbreking door ziekte of ontslag.

Reactief

Reageren op omstandigheden; afwachtend gedrag tegenovergesteld van proactief gedrag.

Recruiter

Werft personeel en doet de eerste selectie van de meest gekwalificeerde kandidaten. De recruiter houdt ontwikkelingen bij van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De externe recruiter is vaak gespecialiseerd in een bepaalde beroepsgroep. Bedrijven huren de functie in bij externe uitzend- of recruitmentbureaus. Zij informeren dan hun contactpersoon over de details van de functie, waarna de recruiter op zoek kan […]

Referentie

Verwijzing naar iemand, de referent, die bereid is iets te vertellen over jouw eerdere functioneren. Meestal een oud leidinggevende, studiebegeleider of speciale collega. Er kan naar gevraagd worden tijdens een sollicitatieprocedure, ook al bestaat er de nodige twijfel over de objectiviteit van de referent omdat deze uitgenodigd wordt door de sollicitant zelf.

Referral recruitment

Via het informele netwerk (medewerkers, sociale media) aan een baan komen.

Reflecteren

Reflecteren is terugkijken en bezinning. Benoemen wat niet expliciet wordt gezegd, zoals emoties of spanningen. Reflectie is een belangrijk instrument bij professionalisering. Zo wordt het veel toegepast bij coaching, intervisie of tijdens een opleidingen om het leereffect te beoordelen. Systematisch achterhalen waarom je doet wat je doet, wat het effect ervan is en je bewust worden van je eigen handelen. Met als […]

Reptielenbrein

Het deel van onze hersenen (de amygdala) dat primair reageert op situaties waardoor we onder invloed van adrenaline impulsief willen vechten, vluchten of bevriezen.

Respect

Waardering of bewondering voor iemand hebben. Maar ook waardering krijgen om iets dat je kan, doet of hebt gedaan. Respect kan zich tonen door zorgzaamheid. Leidinggevenden die er zorg voor dragen dat alle stemmen van het team gehoord mogen worden, tonen respect voor hun medewerkers. [/box]

Rimpel effect

Een indirect effect op de omgeving als gevolg van een gebeurtenis. Denk aan de rimpelingen in het water die je ziet als je er een steen in gooit. Het begint klein, nauwelijks zichtbaar maar geleidelijk worden de kringen op het water steeds groter. In relatie tot coaching herken je het rimpeleffect als je zelf iets wilt veranderen. In het begin […]

Rituelen

Een ritueel is een handeling die herhaald wordt bij een bepaalde situatie. Een ritueel kan bewust worden vormgegeven. Denk aan een begrafenis, de jaarlijkse kerstboodschap van de koning op tv, of het schoolreisje aan het eind van een schooljaar. Rituelen kunnen geleidelijk ontstaan vanuit een ingesleten gewoonte, het kan dan niet anders meer. De bepaalde handeling is noodzakelijk. Rituelen zijn […]

Roos van Leary

Model waarmee relaties en interactie tussen mensen in kaart kan worden gebracht. Het basismodel is een verticale lijn (mate van dominantie: leidend – volgend) en een horizontale lijn (afstand of nabijheid van relatie: samen – tegen). Hieromheen staat een cirkel. De vier vakken die hierdoor ontstaan zijn gedeeld waardoor er acht gedragssecties ontstaan, samen vormen ze de roos.    

Rust

Niets doen. Ontspanning, vrijheid van werk en activiteit.