Coachbegrippen

Racketgevoel

Een bekende emotie die aangeleerd en aangemoedigd werd in de kinderjaren tijdens verschillende stressvolle situaties. Functioneel voor het kleine kind want de onbewuste manipulatie leverde erkenning op van opvoeders. Voor de volwassene ongepast omdat het niet helpt bij het oplossen van problemen. Een authentiek gevoel is wel een adequaat middel om een probleem in het hier-en-nu op te lossen. Racketgevoel is […]

Rapport maken

(spreek uit: rappor) de manier van communiceren zo afstemmen op de ander dat klank, toon en beweging overeenkomen.

Re-integratie

Ook wel reïntegratie; terugkeren in het arbeidsproces bij de eigen of een andere werkgever na een onderbreking door ziekte of ontslag.

Reactief

Reageren op omstandigheden; afwachtend gedrag tegenovergesteld van proactief gedrag.

Recruiter

Werft personeel en doet de eerste selectie van de meest gekwalificeerde kandidaten. De recruiter houdt ontwikkelingen bij van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De externe recruiter is vaak gespecialiseerd in een bepaalde beroepsgroep. Bedrijven huren de functie in bij externe uitzend- of recruitmentbureaus. Zij informeren dan hun contactpersoon over de details van de functie, waarna de recruiter op zoek kan […]

Referentie

Verwijzing naar iemand, de referent, die bereid is iets te vertellen over jouw eerdere functioneren. Meestal een oud leidinggevende, studiebegeleider of speciale collega. Er kan naar gevraagd worden tijdens een sollicitatieprocedure, ook al bestaat er de nodige twijfel over de objectiviteit van de referent omdat deze uitgenodigd wordt door de sollicitant zelf.

Referral recruitment

Via het informele netwerk (medewerkers, sociale media) aan een baan komen.

Reflecteren

Reflecteren is terugkijken en bezinning. Systematisch achterhalen waarom je doet wat je doet en je bewust worden van je eigen handelen. Met als doel je handelen zo nodig aan te passen om het in de toekomst anders aan te kunnen pakken. Reflectie is een belangrijk instrument bij professionalisering. Zo wordt het veel toegepast bij coaching, intervisie of tijdens een opleidingen om het […]

Reptielenbrein

Het deel van onze hersenen (de amygdala) dat primair reageert op situaties waardoor we onder invloed van adrenaline impulsief willen vechten, vluchten of bevriezen.

Respect

Waardering of bewondering voor iemand hebben; waardering krijgen om iets dat je kunt of hebt gedaan.

Rimpel effect

Een indirect effect op de omgeving als gevolg van een gebeurtenis. De term komt uit het Engels het ripple effect en slaat letterlijk op de rimpelingen in het water die je ziet nadat je er een steen in gooit. Het begint klein en nauwelijks zichtbaar maar geleidelijk worden de kringen op het water steeds groter. In coaching komt het neer […]

Roos van Leary

Model waarmee relaties en interactie tussen mensen in kaart kan worden gebracht. Het basismodel is een verticale lijn (mate van dominantie: leidend – volgend) en een horizontale lijn (afstand of nabijheid van relatie: samen – tegen). Hieromheen staat een cirkel. De vier vakken die hierdoor ontstaan zijn gedeeld waardoor er acht gedragssecties ontstaan, samen de roos.