Transactionele Analyse

Transactionele Analyse, kortweg TA, is een praktische theorie over gedrag en communicatie. TA leent zich voor training, coaching en zelfontwikkeling.

De modellen en begrippen zijn goed te begrijpen. Ze zijn bruikbaar als je jezelf beter wilt begrijpen. Maar ook geschikt als je effectiever wilt omgaan en communiceren met anderen. Het mooie van TA is dat het ook zelf nog altijd in ontwikkeling is.

Het basismodel zijn drie gestapelde bollen, de drie egotoestanden: Ouder – Volwassene – Kind (altijd met een hoofdletter). Het zijn de drie posities van waaruit we reageren. Elke egopositie heeft een typerend gedragspatroon van voelen, denken en ervaren van onze omgeving hangen dat met elkaar samenhangt.

De drie egoposities

De drie egoposities.structureel modelDe Ouder
Zo zijn onze manieren.
De manieren van onze ouders en andere belangrijke mensen uit onze jeugd zijn een voorbeeld. Hun normen  en waarden staan in ons brein gegrift.

De Volwassene
Denken, voelen en handelen in het hier en nu zonder ballast uit verleden. Kiezen voor bij de situatie passend autonoom gedrag zonder automatische reflexen en daar verantwoordelijkheid voor nemen.

Het Kind 
De egotoestand gevoed met  onze ervaringen en interpretaties uit onze  kindertijd. In ons brein is ingesleten gedrag uit die tijd opgeslagen.

Iedereen heeft deze drie egoposities tot zijn beschikking. Op elk moment van de dag zitten we in één er van en we wisselen meerdere keren van positie per dag.

5 manieren van communiceren

De TA gaat er van uit dat we de keus hebben uit vijf manieren van communiceren. En elk gedrag heeft zowel positieve als negatieve kanten. In de interactie met anderen kunnen we altijd kiezen vanuit welke positie we reageren. De keuze bepaalt voor een groot deel het vervolg van de communicatie. Jouw manier van communiceren heeft een bepaald effect op de ander. Maar wat jij doet en zegt triggert ook iets bij je gesprekspartner die vervolgens ook weer reageert  vanuit één van de egoposities. Hoe beter je in staat bent patronen je eigen gedrag te herkennen, hoe effectiever de communicatie.

Kijk je nu naar de communicatie dan is het egomodel van hierboven uit te breiden naar het functionele model.

Functioneel modelVerder kennismaken met TA modellen? Lees dan ook:

Deze informatie in gebaseerd op het werk van Eric Berne en de mensen die daarop verder gingen; illustraties EduGraphics