Coachbegrippen

Objectief

Bewust, doelgericht en zonder oordeel, al dan niet gestructureerd waarnemen.

Omdenken

Denktechniek om problemen te veranderen in mogelijkheden; ja,en .. in plaats van ja, maar ergens de aandacht zo op concentreren dat iets anders niet wordt opgemerkt. Of zoals in de Twitter bio staat “Omdenken is van een probleem een feit maken en daarmee een nieuwe mogelijkheid creëren.”

Open vraag

Een open vraag geeft ruimte, de informatie in het antwoord is vrij. Er zijn geen beperkingen. Heel anders ligt dat bij de gesloten vraag. Verder lezen: Hoe stel je een vraag?

Oplossingsgericht coachen

Uitgangspunt voor deze manier van coachen is dat er geen verband hoeft te zijn tussen het probleem en de oplossing. Een heldere definitie van het te bereiken doel en een plan wegen zwaarder. Er is dan ook geen uitgebreide analyse van het probleem nodig, belangrijker is wat al wel werkt. Hieronder oplossingsgerichte vragen die je op een andere manier helpen […]

Opstellingen

Een familieopstelling of organisatieopstelling is een ruimtelijke voorstelling van een systeem (met mensen of objecten). Een systeem is een samenstelsel van aan elkaar verbonden of elkaar beïnvloedende elementen, binnen bijvoorbeeld een familie of een bedrijf. Bij een opstelling stelt de persoon met een vraag over zijn systeem, andere mensen – die een persoon of positie voorstellen uit dat systeem – intuïtief op […]

Organisatiecultuur

De cultuur van een organisatie laat zich zien en ervaren. Een deel ervan zie je en voel je direct als je ergens voor het eerst binnenkomt. Het komt tot uiting in alle elementen van het gebouw tot de onderlinge communicatie, maar ook in de kleding van de mensen. Het is de verzameling van normen, waarden en gedrag die de mensen […]

Outplacement

Intensieve persoonlijke en werkgerichte begeleiding bij het zoeken naar nieuw, passend werk na gedwongen ontslag.

Overdracht

Een beeld van een persoon, meestal een autoriteit uit de jeugd, projecteren op iemand anders in de stille hoop alsnog te krijgen wat gemist.

Overlevingsstrategie

Een gedragspatroon dat effectief was in jongere jaren, maar als volwassene eerder tegen dan mee werkt.

Overtuiging

Op basis van eerdere ervaringen komen tot standpunten en meningen. Positieve overtuigingen geven vertrouwen en werken stimulerend. Negatieve overtuigingen (bijvoorbeeld als het gaat om een negatief zelfbeeld) werken juist tegen.