Coachbegrippen

Objectief

Bewust, doelgericht en zonder oordeel, al dan niet gestructureerd waarnemen.

Observeren

Met aandacht kijken en volgen. Gedrag kun je observeren. Ook zijn observeerbare eigenschappen zichtbaar voor de oplettende waarnemer. Voor een coach is observeren een belangrijke professionele kwaliteit. Het kan bewust maar ook onbewust, het kan stiekem (een detective) en openlijk. Zoals een collega vragen om de interactie met de groep waarmee je werkt te observeren. Dan gaat het erom dat […]

Omdenken

Denktechniek om problemen te veranderen in mogelijkheden; ja,en .. in plaats van ja, maar ergens de aandacht zo op concentreren dat iets anders niet wordt opgemerkt. Of zoals in de Twitter bio staat “Omdenken is van een probleem een feit maken en daarmee een nieuwe mogelijkheid creëren.”

Onboarding

Onboarden is inwerken. In de eerste periode wordt de nieuwe medewerker bewust en onbewust ondergedompeld in de cultuur, de waarden en de normen van het bedrijf. Het gestructureerde welkom van nieuwe medewerkers is gericht op snelle productiviteit, socialisatie en betrokkenheid. Onboarden gaat verder dan een algemene introductie of “lees je eerst maar in”. Onboarding is meer toekomstgericht, om mensen niet alleen maar […]

Ontwerp Denken

Ontwerp denken is de rechtstreekse vertaling van het veel gebruikte Design Thinking. Het is een vrije en toch gestructureerde manier van denken om problemen op te lossen. Voor de oplossing ligt het belang bij de eindgebruiker, wat zijn zijn wensen of behoeften. Ontwerp Denken is vernieuwen, het verbeteren van de toekomst. Kenmerken: intuïtie en creativiteit; altijd en overal toepasbaar. De […]

Ontwikkeladvies

Een ontwikkeladvies geeft inzicht in de persoonlijke loopbaanmogelijkheden gericht op de toekomst. Sinds 2018 subsidieert het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het Ontwikkeladvies regelmatig. Het betreft tijdelijke regelingen om de positie van werkenden en werkzoekenden op de arbeidsmarkt te verbeteren. Werkenden kunnen op eigen initiatief – onder voorwaarden – gratis gebruik maken van een loopbaancoach voor een dergelijk loopbaantraject.. Lees […]

Open vraag

Een open vraag geeft ruimte, de informatie in het antwoord is vrij. Er zijn geen beperkingen. Heel anders ligt dat bij de gesloten vraag. Verder lezen: Hoe stel je een vraag?

Oplossingsgericht coachen

Uitgangspunt voor deze manier van coachen is dat er geen verband hoeft te zijn tussen het probleem en de oplossing. Een heldere definitie van het te bereiken doel en een plan wegen zwaarder. Er is dan ook geen uitgebreide analyse van het probleem nodig. Belangrijker is wat al wel werkt. Om vervolgens de al aanwezige sterke kanten versterken. Hieronder oplossingsgerichte […]

Opstellingen

Een familieopstelling of organisatieopstelling is een ruimtelijke voorstelling van een systeem (met mensen of objecten). Een systeem is een samenstelsel van met elkaar verbonden of elkaar beïnvloedende elementen, binnen bijvoorbeeld een gezin, team of bedrijf. Bij een opstelling is er iemand met een probleem waar hij een antwoord voor zoekt. Na een korte inleiding over de situatie, nodigt de vraagsteller […]

Organisatiecultuur

De cultuur van een organisatie laat zich zien en ervaren. Het zijn de geschreven en vooral ongeschreven regels. Een deel ervan zie je en voel je direct als je ergens voor het eerst binnenkomt. Het komt tot uiting in alle elementen van het gebouw tot de onderlinge communicatie, maar ook in de kleding van de mensen. Het is een verzameling […]

Outplacement

Intensieve persoonlijke en werkgerichte begeleiding bij het zoeken naar nieuw, passend werk bij reorganisatie of ontslag.

Overdracht

Een beeld van een persoon, meestal een autoriteit uit de jeugd, projecteren op iemand anders in de stille hoop alsnog te krijgen wat gemist.

Overlevingsstrategie

Een gedragspatroon dat effectief was in jongere jaren, maar als volwassene eerder tegen dan mee werkt.

Overtuiging

Gedachten waarvan je aanneemt dat ze waar zijn. Eerdere ervaringen vormen de basis van de mening of het standpunt. Positieve overtuigingen geven vertrouwen en werken stimulerend. Negatieve overtuigingen (bijvoorbeeld als het gaat om een negatief zelfbeeld) werken juist tegen.