Coachbegrippen

Objectief

Bewust, doelgericht en zonder oordeel, al dan niet gestructureerd waarnemen.

Omdenken

Denktechniek om problemen te veranderen in mogelijkheden; ja,en .. in plaats van ja, maar ergens de aandacht zo op concentreren dat iets anders niet wordt opgemerkt. Of zoals in de Twitter bio staat “Omdenken is van een probleem een feit maken en daarmee een nieuwe mogelijkheid creëren.”

Onboarding

Een warm welkom en een gestructureerde ontvangst van nieuwe medewerkers. Een periode waarbij de nieuwe medewerker bewust en onbewust ondergedompeld wordt in de cultuur, de waarden en de normen, van het bedrijf. Het doel van zo’n intensief socialisatieproces is dat nieuwe mensen snel integreren. En zich betrokken voelen bij het bedrijf. Het gaat dan ook verder dan een algemene introductie. […]

Ontwikkeladvies

Een Ontwikkeladvies geeft inzicht in de persoonlijke loopbaanmogelijkheden. Het resultaat van een dergelijk loopbaantraject is een persoonlijk geschreven ontwikkelplan gericht op de toekomst. Ontwikkeladvies voor 45+ tijdelijk gratis In het kader van Actieplan Perspectief voor Vijftigplussers heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een tijdelijke subsidieregeling in het leven geroepen. In 2019 kunnen werkenden van 45 en ouder gratis aanspraak […]

Open vraag

Een open vraag geeft ruimte, de informatie in het antwoord is vrij. Er zijn geen beperkingen. Heel anders ligt dat bij de gesloten vraag. Verder lezen: Hoe stel je een vraag?

Oplossingsgericht coachen

Uitgangspunt voor deze manier van coachen is dat er geen verband hoeft te zijn tussen het probleem en de oplossing. Een heldere definitie van het te bereiken doel en een plan wegen zwaarder. Er is dan ook geen uitgebreide analyse van het probleem nodig, belangrijker is wat al wel werkt. Hieronder oplossingsgerichte vragen die je op een andere manier helpen […]

Opstellingen

Een familieopstelling of organisatieopstelling is een ruimtelijke voorstelling van een systeem (met mensen of objecten). Een systeem is een samenstelsel van aan elkaar verbonden of elkaar beïnvloedende elementen, binnen bijvoorbeeld een familie of een bedrijf. Bij een opstelling stelt de persoon met een vraag over zijn systeem, andere mensen – die een persoon of positie voorstellen uit dat systeem – intuïtief op […]

Organisatiecultuur

De cultuur van een organisatie laat zich zien en ervaren. Het zijn de geschreven en vooral ongeschreven regels. Een deel ervan zie je en voel je direct als je ergens voor het eerst binnenkomt. Het komt tot uiting in alle elementen van het gebouw tot de onderlinge communicatie, maar ook in de kleding van de mensen. Het is een verzameling […]

Outplacement

Intensieve persoonlijke en werkgerichte begeleiding bij het zoeken naar nieuw, passend werk na gedwongen ontslag.

Overdracht

Een beeld van een persoon, meestal een autoriteit uit de jeugd, projecteren op iemand anders in de stille hoop alsnog te krijgen wat gemist.

Overlevingsstrategie

Een gedragspatroon dat effectief was in jongere jaren, maar als volwassene eerder tegen dan mee werkt.

Overtuiging

Op basis van eerdere ervaringen komen tot standpunten en meningen. Positieve overtuigingen geven vertrouwen en werken stimulerend. Negatieve overtuigingen (bijvoorbeeld als het gaat om een negatief zelfbeeld) werken juist tegen.