Experimenteren

Een fase van uitproberen of testen van een plan, een oplossing of ontwikkeling gedurende een vooraf bepaalde periode en tijdens een specifieke situatie.

Tijdens een coachtraject komt het voor dat de gecoachte na een coachsessie experimenteert met bepaald gedrag op het werk. Iemand die wat assertiever wil worden oefent bijvoorbeeld met elke dag een keer nee te zeggen of een vreemde iets te vragen.