Evolutie

Geleidelijke ontwikkeling door afgestemd te blijven op de veranderende omstandigheden.

Het begrip evolutie komt uit de biologie, maar wordt tegenwoordig breder gebruikt. In Nieuwe banen op de arbeidsmarkt van de toekomst lees je over de digitale evolutie.