Eisenhower matrix

Volgens overlevering is dit bekende managementmodel ontwikkeld door Dwight D. Eisenhower, Amerika’s 34e president. De methode wordt gebruikt om overzicht te brengen in je werkvoorraad. Dat doe je door onderscheid te maken tussen belangrijke en dringende taken, maar je kijkt ook naar de onbelangrijke en niet dringende taken.

De Eisenhower matrix is een aternatieve manier voor de todo lijst. Je stelt jezelf bij elke taak de volgende vragen en vult het dan in het daarvoor passende vlak:

  1. Moet ik het doen en moet het echt NU?
  2. Wanneer kan ik het doen?
  3. Waarom moet IK het doen, kan het echt niet ANDERS?
  4. Wat is eigenlijk de ZIN dat ik of wie dan ook dit doet?