Emotionele intelligentie

EQ – emotiequotiënt – het herkennen van eigen gevoelens en die van anderen. Weten hoe en wanneer emoties te uiten, zichzelf en anderen te motiveren en impulsen te beheersen.

Kernbegrippen van EQ:

  1. Emotioneel zelfbewustzijn – inzicht in eigen mogelijkheden en onmogelijkheden en daaruit conclusies trekken.
  2. Zelfbeheersing  – bereid te werken aan doelen op langere termijn.
  3. Besef van realiteit, assertiviteit en optimisme – laat zich niet snel uit het veld slaan.
  4. Inlevingsvermogen ook wel empathie, zich in kunnen leven in gevoelens van anderen.
  5. Sociale vaardigheden: om kunnen gaan met bekende en minder bekende personen.