Eigenaarschap

Zich verantwoordelijk voelen voor inzet om het eindresultaat te bereiken