Egoposities 

Het OVK model (OVK = Ouder, Volwassene, Kind), weergegeven in een model als drie gestapelde bollen. Van boven naar beneden, de Ouder positie, de Volwassene positie en de Kind positie voorstellend. Het is het basis model uit de TA.

Elke positie is een samenhangend geheel van denken, voelen en handelen waarmee we op een bepaald moment een deel van onze persoonlijkheid laten zien.