Egoposities 

Het OVK model (OVK = Ouder, Volwassene, Kind) is een van de belangrijkste modellen uit de TA. Elke positie is een samenhangend geheel van denken, voelen en handelen waarmee we op een bepaald moment een deel van onze persoonlijkheid laten zien.