Empathie

Het vermogen je in te leven in emoties, gedachten en beleving van de ander en daar gepast op reageren. Het gaat dus over het vermogen je in te leven en te reageren.