Employability

Duurzame brede, optimale inzetbaarheid van medewerkers die zich gemakkelijk kunnen en willen aanpassen bij veranderingen van het werkveld en/of technologie.

Voorwaarden voor employabel zijn:

  • bijhouden van kennis en vaardigheden door scholing en zelfstudie
  • gericht blijven op nieuwe ontwikkelingen
  • stil staan bij eigen inzetbaarheid op langere termijn 3, 5 of meer jaar
  • denken buiten de starre profielen van functies en functie-eisen (hoe ziet het werk er over 5 tot 10 jaar uit?)
  • verbreden van het zicht op kwaliteiten en talenten (kan bijv. met het opdoen van praktijkervaring op andere werkplekken zoals jobroulatie)