Escalatieladder

De ontwikkeling van een conflict kent een aantal fasen. Friederich Glasl heeft dat prachtig in beeld gebracht met een model in de vorm van een trap met 9 treden: de escalatieladder. Elke fase heeft drie treden waarop het conflict zich ontwikkelt in op- of aflopende stappen.

De rationele eerste fase is nog gericht win-win. Er is spanning, maar partijen zijn zich bewust van een gezamenlijk belang. Ze zijn nog bereid er samen uit te komen en te zoeken naar een oplossing.
De emotionele tweede fase is gericht op win-lose. De spanning stijgt, het doel is niet meer gericht op samenwerken, maar op winnen en de andere partij uitschakelen.
De derde fase is de vechtfase: lose-lose. Deze fase kent alleen maar verliezers. Conflicten in dit stadium eindigen meestal voor de rechter en juridisch opgelost.