Duurzaam inzetbaar

Het vermogen en de wil van medewerkers om waarde te blijven toevoegen aan het bedrijf. Niet alleen willen meebewegen met veranderingen, maar het vooral kunnen en daar zelf zelf ook de meerwaarde van ervaren. Onvoldoende opleiding en minder goede lichamelijke gezondheid kunnen het vermogen tot mee bewegen negatief beïnvloeden.

Bij het sturen op duurzame inzetbaarheid wordt door de organisatie rekening gehouden met veranderingen over de tijd in het werk en in de mensen die het werk doen.