Diversiteit

Diversiteit gaat over de verschillen tussen mensen, de mix. Verschillen die zichtbaar zijn, maar meer nog de onzichtbare verschillen. Denk aan normen & waarden, nationaliteit, vaardigheden, thuissituatie, afkomst, culturele achtergrond, religie, taal, levenservaring e.d.

Modern personeelsbeleid beleid is gericht op diversiteit. Het personeelsbestand is dan een afspiegeling van de bevolking. Dat betekent voor bedrijven dat er mensen van verschillend geslacht, leeftijd, culturele, etnische en andere achtergrond werkzaam zijn.

In het kader van gelijke behandeling is het de bedoeling dat al die mensen in alle rollen en op alle niveaus van een organisatie aanwezig (kunnen) zijn.

Diversiteit wordt vaak in een adem genoemd met inclusiviteit. Diversiteit betreft het wie en wat; inclusiviteit de manier van omgaan met de verschillen. Hoe we begrip voor elkaar ontwikkelen door uitwisseling van gedachten, gevoelens en overtuigingen.