Diversiteit

De mix van verschillen. Die verschillen zijn voor een klein deel zichtbaar. De meeste zijn onzichtbaar denk aan normen & waarden, nationaliteit, vaardigheden, gezinssamenstelling, culturele achtergrond, religie, taal, levenservaring e.d.

Als het goed is het personeelsbestand van een bedrijf een afspiegeling van de bevolking. Dat betekent voor bedrijven dat er mensen van verschillend geslacht, leeftijd, culturele en etnische achtergrond werkzaam zijn.

In het kader van gelijke behandeling is het de bedoeling dat deze mensen in alle rollen en op alle niveaus van een organisatie aanwezig zijn.