Diversiteit

De mix van verschillen. Die verschillen kunnen uiterlijk zichtbaar en onzichtbaar zijn denk aan normen en waarden.

In het kader van gelijke behandeling is het personeelsbestand van een bedrijf een afspiegeling van de bevolking. Dat betekent voor bedrijven dat er mensen van verschillend geslacht, leeftijd, culturele en etnische achtergrond werkzaam zijn. En dat deze mensen in alle rollen en op alle niveaus van een organisatie functioneren.