Diversiteit

Verschillend; voor bedrijven betekent het dat er mensen van verschillend geslacht, leeftijd, culturele en etnische achtergrond werkzaam zijn.

In het kader van gelijke behandeling is het personeelsbestand een afspiegeling van de bevolking en deze mensen te vinden in alle rollen en op alle niveaus van een organisatie.