Dunning-Kruger effect

Het zonder twijfel overschatten van de eigen competenties. Ze ervaren geen greintje onzekerheid over hun keuzes of conclusies. Dit vertekende zelfinzicht is een bekend psychisch verschijnsel en het tegenovergestelde van ’t imposter syndroom.