Digital native

Iemand die is geboren in het digitale tijdperk en vanaf hun vroegste jeugd zijn opgegroeid met informatietechnologie. De term betreft de millennials, grofweg geboren tussen 1980 en 2000. Dit is de eerste generatie voor wie sprake kan zijn van een digital native. Groeide het kind op in een huis waar het gebruik van computers al als normaal werd beschouwd dan groeide het automatisch mee met de digitalisering.

In 2020 bestaat ongeveer 10% van de beroepsbevolking uit digital natives.