Discriminatie

Discriminatie is het maken van onderscheid tussen mensen. Op basis van artikel 1 van de Grondwet is dat verboden: gelijke gevallen horen gelijk behandeld te worden.

Toch ligt discriminatie altijd op de loer. Het is makkelijker positief te denken over mensen die hetzelfde zijn als jijzelf. Leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, huidskleur, afkomst, hoog, laag opgeleid, als die zaken kunnen aanleiding zijn voor discriminatie of uitsluiting. Soms is discriminatie heel uitgesproken. Vaak ook wat onduidelijk en minder bewust of juist onderdrukt.

Positieve discriminatie komt ook voor, dan krijgen bepaalde groepen juist een voorkeursbehandeling. Bijvoorbeeld als ze onvoldoende vertegenwoordigd zijn. Zoals in de jaren 90 toen de arbeidsmarkt werd gedomineerd door blanke mannen. Vrouwen en mensen van allochtone afkomst kregen toen voorrang bij sollicitaties.

Discriminatie is het tegenovergestelde van inclusie.