Discriminatie

Discriminatie is het maken van onderscheid tussen mensen. Op basis van artikel 1 van de Grondwet is dat verboden: gelijke gevallen horen gelijk behandeld te worden.

Toch ligt discriminatie altijd op de loer. Het is makkelijker positief te denken over mensen die hetzelfde zijn als jijzelf. Leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, huidskleur, afkomst, hoog, laag opgeleid zijn allemaal onderwerpen die aanleiding kunnen zijn voor discriminatie of uitsluiting.
Soms is discriminatie heel uitgesproken. Vaak ook indirect, minder bewust of onderdrukt.

Bij positieve discriminatie krijgen bepaalde groepen juist een voorkeursbehandeling. Vaak toegepast op de arbeidsmarkt voor groepen die ondervertegenwoordigd zijn. Zoals in de jaren 90 toen de arbeidsmarkt werd gedomineerd door blanke mannen. Vrouwen en mensen van niet Nederlandse afkomst kregen toen voorrang bij sollicitaties.

Discriminatie is het tegenovergestelde van inclusie.